Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I den nya lantbruksutbildningen får du mer tid ute i näringslivet. Vi har ett nära samarbete med noga utvalda gårdar och andra arbetsplatser inom näringen. Exempel på andra praktikplatser kan vara rådgivning för lantbruket, distriktsveterinär, tillsynsmyndigheter, maskinfirmor, foderförsäljare, husdjurstekniker, miljörevisorer med flera.

Vår ambition är att kunna erbjuda en bredd av praktikplatser med olika inriktning så att du kan välja en verksamhet inom det du är intresserad av. Att stora delar av utbildningen sker i verklig miljö ställer förstås krav på dig som elev. Du behöver inte ha några förkunskaper inom lantbruk när du söker till oss men för att utbildningen ska fungera måste du ha rätt inställning. Med rätt inställning menar vi att du är nyfiken och intresserad av att lära dig och ta till dig kunskap inom både den teoretiska och den praktiska delen av undervisningen.

Totalt 25 veckor av din utbildning gör du praktik på ett lantbruksföretag. Under studietiden hos oss kommer du vara på minst fyra olika företag för att få erfarenhet och kunskap från flera olika företag och inriktningar.