Om oss

Vi är ett naturbruksgymnasium för dig som tycker om djur och natur och som vill ha en praktisk utbildning med möjlighet till fortsatta studier. Vi utbildar även anläggningsmaskinsförare på Bygg- och Anläggningsprogrammet.

Gamlebygymnasiet ligger ca 2 mil norr om Västervik. Vi är en friskola med riksintag och det gör att du kan söka hit var du än bor i landet. Alla våra utbildningar ger dig valmöjlighet att börja jobba direkt efter studenten eller läsa vidare på universitet eller högskola.

Som elev på vårt naturbruksgymnasium varvar du teori med praktiska lektioner ute i våra djurstallar och jordbruk. Du får vara med och sköta djur och natur tillsammans med välutbildade lärare och instruktörer. På så vis får du med dig både praktisk och teoretisk kunskap ut i vuxenlivet. Gamlebygymnasiet har ett unikt samarbete med Ogestad Egendom som är Sveriges största mjölkproducent. Marken runt skolan som skolan äger men som Ogestad brukar omfattar 400 ha jordbruksmark. Genom samverkansavtal kan vårt naturbruksgymnasium nyttja stallar och åkermark som utbildningsmiljö och eleverna får på nära håll se och delta i hur ett professionellt lantbruksföretag drivs. I ladugården på skolans område har Ogestad investerat i två Lely-robotar. På grannfastigheten bedrivs svinproduktion och genom samverkansavtal har Gamlebygymnasiet tillgång till svinstallet som utbildningsmiljö.

Vår undervisning växlar mellan lektioner, övningar och praktiskt arbete.

Klicka här för att komma till vår interaktiva broschyr om skolan.

Vision och mål

Gamlebygymnasiet ska bidra till att eleverna utvecklas så långt som möjligt mot kunskapsmålen samt att de utvecklas till självständiga och modiga individer med stort framtidshopp.

Detta gör vi genom att:

  • Sätta elevens kunskaper, utveckling och välmående i centrum
  • Fokusera på djur, natur, skog, maskin och hållbar utveckling
  • Förena praktiskt och teoretiskt lärande i samverkan med näringslivet

Resurser

Markbyggnadshall

Skolan har en stor välutrustad verkstad, ett flertal traktorer och ett stort antal maskiner för jordbearbetning, sådd och skörd. Anläggningsarbeten kan praktiseras i skolans markbyggnadshall som är 18 * 33 meter stor och innehåller två stycken ”sandlådor” som var och en är 6*16 meter. Takhöjden i hallen är 8 m. Markbyggnadshallen är en av Sveriges bästa för sitt ändamål genom sin storlek och rymd. För den skogliga utbildningen finns övningsskog, gamla skogar med höga naturvärden, produktionsskogar, artrika ängar och vattendrag samt jaktmarker med nyttjanderätt för skolans elever. Skolans mark gränsar till Östersjön och Tjust vackra skärgård vilket ger unika möjligheter till utbildning och rekreation för våra elever.

Djurhus

Vårt naturbruksgymnasium har ett djurhus med ett flertal djur såsom fåglar och gnagare. Reptiler, en spindel, sköldpaddor och fiskar återfinns i en annan byggnad. På skolan finns även getter, alpacka, kaniner och höns. I djurhuset finns stora generösa gemensamhetsytor med möjlighet för eleverna att samlas, plugga eller värma och äta medhavd mat. För hund- och hästutbildning finns ett stort och rymligt ridhus som gör att eleverna kan träna inomhus året runt. Elever som vill ta med egen häst till skolan kan hyra stallplats av Ogestad Egendom och eleverna får naturligtvis använda skolans ridhus även på kvällar och helger.

Växthus

På skolans område finns ett Forkestaväxthus om 249 kvm, ett bågväxthus om 270 kvm samt tre glasväxthus om vardera 100 kvm. Där utöver finns en perenngård om 600 kvm samt en visningsträdgård.

Bondens kök

Skolans restaurang heter Bondens kök och maten som serveras är i möjligaste mån svenskproducerad och får gärna vara lokalproducerad. Vår målsättning är att eleverna, personalen och besökarna ska få en helhetsförståelse för att våra utbildningar och det vi serverar i skolans kök hänger ihop och har ett samband. På skolan finns ett internatboende med 125 bäddar. Väldigt många av skolans elever har med sig egna djur till skolan och det finns därför boende på internatet som är särskilt anpassat för djur.

För undervisningen finns tillgång till ett antal bussar som används vid studiebesök och för att skjutsa elever till och från praktikföretag. Gamlebygymnasiet är ett bra val för dig som gillar djur och natur och som vill jobba inom de gröna näringarna. Vårt naturbruksgymnasium passar också bra för dig som är osäker på din framtida yrkesroll, men har djur och natur som stort intresse. Du får jobba med detta under din utbildning samtidigt som du får en bra grund inför framtida yrkesval.

I Gamleby bor ca 4 000 personer och här finns det mesta såsom affärer, post, bank, apotek, vårdcentral, matställen, bio och sportanläggningar. Välkommen!