Samarbeten

Samarbete med Ogestad

Gamlebygymnasiet har ett nära samarbete med Ogestad Egendom som från och med mars 2014 arrenderar ekonomibyggnader samt mark på skolan. Ogestad är med sina 1 350 mjölkkor Sveriges största mjölkproducent och Mathias, Henric och Gabriel Jonsson som äger verksamheten har alla själva gått på naturbruksgymnasier. Mathias och Henric gick på Gamlebygymnasiet (som då hette Valstadskolan) och Gabriel har gått på vår systerskola Ingelstadgymnasiet utanför Växjö.

Lantbruksföretag i framkant

Att finnas i anslutning till skolan ser Mathias som en fördel. – Jag tror många med mig inser att vi i näringen behöver ta vårt ansvar för att få välutbildad arbetskraft i framtiden. Det är roligt med ett nära samarbete med Gamlebygymnasiet, en skola där Henric och jag själva har gått avslutar Mathias Jonsson.

Fördel för dig som elev

Gamlebygymnasiet arbetar med en modell för Lantbruksutbildningen där samverkan med omgivande lantbruksföretag spelar en viktig roll. Istället för att enbart utbilda på skolans jordbruk har vi både lärarledd undervisning i grupp (skolplatsförlagt lärande, SPL) såväl som det enskilda praktiska lärandet (arbetsplatsförlagt lärande, APL) på gårdar runt om skolan. Det gör att eleverna får sin utbildning ute i moderna verksamheter och dessutom en mer varierad utbildningsmiljö än tidigare. Elevernas kontaktytor med potentiella arbetsgivare ökar också på det här viset berättar skolans f.d rektor Sofie Alvarsson. Vi har valt att ha mellan 25–30 veckors APL på vår lantbruksutbildning. Det uppskattas av branschen och av eleverna avslutar f.d rektor Sofie Alvarsson.

Rektorns syn på samarbetet

Gamlebygymnasiets f.d rektor Sofie Alvarsson är mer än nöjd med Ogestad Egendom som arrendatorer. –Att ha samverkan med Ogestad på skolan innebär att utbildningen har närhet till en av Sveriges främsta mjölkproducenter. Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och det krävs en omfattande modernisering av lantbruksutbildningen för att utbilda arbetskraft för framtiden. Det känns bra för både eleverna och personalen att ha samverkan med ett lantbruksföretag som ständigt utvecklas och som satsar aktivt i den tekniska utvecklingen inom sektorn säger f.d rektor Sofie Alvarsson.