IST-Administration

Välkommen till IST. Här kan du bland annat se på dina betyg, schema, frånvaro och klasslista med mera.

Elev

Inloggning IST-Lärande (elev)

Inloggning IST-Administration (elev) – Schema/Studieplan, sjukanmälan (myndig elev).


Vårdnadshavare

Inloggning IST-Administration (Vårdnadshavare) – Sjukanmälan m.m.

Inloggning IST-Lärande (Vårdnadshavare) – Bedömning, utvecklingssamtal.