Lantbruk

Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och vi har moderniserat lantbruksutbildningen för att du som elev ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med det du är intresserad av efter gymnasiet. Stor del av undervisningen sker i samarbete med gårdar med den senaste lantbrukstekniken, den bästa djurvården eller andra praktikplatser med spetskompetens inom lantbruk. För dig som elev innebär det större möjligheter att få lära i modern miljö och få djupare kunskaper från riktiga företag inom de gröna näringarna.

Dina studier

En del av den teoretiska delen av utbildningen görs i praktisk miljö istället för i en lektionssal. Du får därmed en helhetssyn i både teori och praktik. Och ett naturligt sammanhang skapas. Precis som tidigare kommer vi tillsammans med lärare från skolan att besöka gårdar gruppvis, så kallat skolplatsförlagt lärande (SPL). Det innebär att vi under ett par timmar eller en dag besöker ett lantbruksföretag i skolans närhet där skolans lärare tillsammans med företagets personal undervisar på plats i till exempel mjölkning, smågrisproduktion eller tröskning. Ett viktigt utbildningsmoment på naturbruksprogrammet är arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Under första året på skolan väljer du vilken fördjupning du vill läsa i tvåan och trean. Första året fokuserar mycket på växtodling men i tvåan och trean kan man antingen fördjupa sig i lantbruk för att läsa mer om lantbruksdjur och lantbruksmaskiner eller entreprenad för att läsa mer om grävmaskiner och hjullastare.

Framtid

Det finns ett mycket stort behov av välutbildad arbetskraft inom de gröna näringarna och för näringen innebär den nya utbildningen att det finns tillgång till bättre utbildad arbetskraft. Vårt breda kontaktnät i näringen skapar möjligheter för dig att få kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen och det finns alltså goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen som t.ex. djurskötare eller maskinförare.

Yrkeshögskola och högskolebehörighet

Du som vill läsa vidare på yrkeshögskola kan bli driftsledare eller gårdsmästare. Om du vill läsa på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer du kurser som individuellt val eller utökad kurs t.ex. svenska, engelska och matematik, som du behöver för vidare studier. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier inom naturbruket men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar såsom agronom, veterinär, skogsmästare och jägmästare.