Körkortsstipendium

Vad innebär körkortsstipendiet?

I körkortsstipendiet ingår följande:

 • 10 st körlektioner
 • Teoriutbildning
 • Riskutbildning 1 & 2

Vem kan söka stipendiet?

Samtliga elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka stipendiet:

 • Behörig till nationellt program vid start på Gamlebygymnasiet.
 • Inskriven på nationellt program.
 • I årskurs två vara i fas med samtliga kurser enligt sin studieplan.
 • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro.
 • Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler och/eller boenderegler.
 • Beslutat körkortsstipendium kan inte överklagas.

När kan man få stipendiet?

Stipendiet söks med start läsåret 2018/2019. Rektor på respektive skola avgör när under vårterminen stipendiet beviljas och kan tillämpas.

Det finstilta:

 • Stipendiet innebär att beviljad elev har rätt till de delar av körkortsutbildningen som listats ovan.
 • Stipendiet gäller B-körkort.
 • Villkoren för stipendiet gäller även efter beviljat stipendium, vilket innebär att rätten till körkortsutbildning kan upphöra om eleven under körkortsutbildningens gång inte följer villkoren.
 • Körkortsutbildningen sker i regi av den trafikskola som Hushållningssällskapet anger och under de förutsättningar som anges av respektive rektor vid beviljande av stipendium.
 • Körkortsstipendium kan inte bytas mot kontanter eller andra förmåner.
 • Beslutat körkortsstipendium kan inte överklagas.

Dokument