Körkortsstipendium

Vad innebär körkortsstipendiet?

Körkortsteorin börjar måndag vecka 46 kl. 16.30-18.00, 2023. Årets stipendiater meddelas denna vecka (vecka 45).

I körkortsstipendiet för dig som börjar hösten 23/24 ingår följande:

 • 10 st körlektioner
 • Teoriutbildning
 • Riskutbildning 1 & 2

Vem kan söka stipendiet?

Samtliga elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka stipendiet:

 • Behörig till nationellt program vid start på Gamlebygymnasiet.
 • Inskriven på nationellt program.
 • Vara i fas med samtliga kurser enligt sin studieplan.
 • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro.
 • Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler och/eller boenderegler.
 • Beslutat körkortsstipendium kan inte överklagas.

När kan man få stipendiet?

Eleven måste söka stipendiet senast måndag vecka 43, den 23/10 (2023) under sitt andra läsår. Stipendiet söks på särskild blankett som man hittar under fliken ”Dokument och blanketter”. Rektor beslutar om stipendiet.

 • Stipendiet innebär att beviljad elev har rätt till de delar av körkortsutbildningen som listats ovan. Övriga kostnader bekostas av eleven.
 • Stipendiet gäller B-körkort.
 • Stipendiet upphör i och med att elev avslutat sina gymnasiestudier på naturbruksgymnasiet.
 • Villkoren för stipendiet gäller även efter beviljat stipendium, vilket innebär att rätten till körkortsutbildning kan upphöra om eleven under körkortsutbildningens gång inte följer villkoren.
 • Körkortsutbildningen sker i regi av den trafikskola som Hushållningssällskapet anger och under de förutsättningar som anges av respektive rektor vid beviljande av stipendium.
 • Körkortsstipendium kan inte bytas mot kontanter eller andra förmåner.
 • Elever ansvarar självständigt för sina kontakter med körskolan. Körskolan ska samordna med skolans elever så att ingen undervisning påverkas. Ledighet ges endast för riskutbildning, teoriprov och körprov.
 • Rektorsbeslut kan inte överklagas.