Fritid

Internatansvarig

Håkan Ringdahl: 0734-142 122

Fritidsledare

Tina Persson: 0734-142 123

Liselott Johansson: 0734-142 154

Patrik Wirengård: 0734-142 133