Fritid

Internatansvarig

Håkan Ringdahl: 0734-142 122, hakan.ringdahl@gamlebygymnasiet.nu

Fritidsledare

Tina Persson: 0734-142 123, tina.persson@gamlebygymnasiet.nu

Liselott Johansson: 0734-142 154, liselott.johansson@gamlebygymnasiet.nu

Patrik Wirengård: 0734-142 133, patrik.wirengard@gamlebygymnasiet.nu