FAQ | YH-Småskalig livsmedelsproduktion

Var är utbildningen förlagd?

På Gamlebygymnasiet som ligger i Gamleby, som ligger ett par mil norr om Västervik

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen löper under ett år.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver grundläggande behörighet, vilket betyder att du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. Behörighet har även du som genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på gå grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Om du saknar något av ovan kan du ändå söka till utbildningen och bli antagen om du bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20% av platserna kan avsättas till sökande som uppfyller dessa kriterier men saknar formell behörighet.

Grundläggande behörighet:

1§ Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är den som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och utbildningsanordnare kan också bedöma reell kompetens hos personer som söker till yrkeshögskolan, men som inte har de efterfrågade formella meriterna. Tillträdesreglerna är generösa och det finns flera möjligheter att bedöma behörighet utifrån den sökandes förutsättningar.

Behörighet och urval regleras i 3 kap. 1–7 §§ YHF.

Hur stor del av utbildningen är på plats i Gamleby?

34 av 40 veckor är på plats på Gamlebygymnasiet. Då varvas teori med praktiska moment i anpassade lokaler och utomhusområden.

Kan man delta på distans?

Nej, men utbildningen är utformad för att vara så flexibel som möjligt. Förutom veckorna på plats på Gamlebygymnasiet ingår eget arbete som du kan förlägga där det passar dig bäst. LIA-veckorna genomförs hos olika företag i Sverige eller utomlands och du behöver vara medveten om att dessa företag inte alltid finns i närheten av din hemort

Var genomför jag LIA (lärande i arbete)?

LIA genomförs i hela Sverige och ibland utomlands. I samråd med utbildningsledaren väljer du något eller några etablerade företag där du gör din LIA-period. Du behöver räkna med att dessa företag finns på annan ort än där du bor. Du betalar resor, uppehälle och boende själv under din LIA-period.

Får man någon examen?

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. För att få examensbevis krävs minst betyget godkänt i samtliga kurser. Du som inte har fått betyget Godkänd på samtliga kurser tilldelas utbildningsbevis, på detta redovisas betyg på de kurser som du slutfört.

Hur många platser finns på utbildningen?

Det finns tjugo utbildningsplatser per utbildningsomgång.

Var kan man bo i närheten av Gamlebygymnasiet?

Det kommer att komma en lista med tips på boenden på denna sida inom kort.

Hur finansieras utbildningen?

Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN. Ansökan gör du som studerande till CSN.
Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för böcker, studiematerial och andra omkostnader under utbildningen. Dator för nyttjande under studietiden får du låna av oss.