Studenten

Studenten 2022

Torsdag den 9 juni kommer studenten att äga rum. Exakt hur studenten kommer att genomföras på Gamlebygymnasiet år 2022 är ännu inte bestämt. Upplägget för dagen bestäms utifrån det smittspridningsläge för Covid-19 som råder under slutet av terminen.

Mvh rektor Sofie Alvarsson