YH-Småskalig livsmedelsproduktion

Yrkeshögskoleutbildning (YH) inom Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet.

200 YH-POÄNG

Utbildningen ger dig kunskaper för att planera, driva och vidareutveckla en småskalig men affärsmässig och resurseffektiv livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. Du får även övergripande kunskaper om besöksnäring och entreprenörskap, vilket ger dig möjlighet att bredda kärnverksamheten och få ökad lönsamhet.

Merparten av utbildningen sker på plats i Gamleby, vissa teoretiska delar kan genomföras på distans.

Efter avslutad utbildning kan du:

  • Bedriva småskalig livsmedelsproduktion på ett hållbart, affärsmässigt och lagenligt sätt med fokus på hållbara metoder inom odling, djurhållning och förädling.
  • Använda ny kunskap, teknik och innovation inom området livsmedelsproduktion.
  • Identifiera mervärden (unique selling points) i verksamhetens utbud för att befästa och utveckla ett starkt varumärke och på ett relevant sätt marknadsföra dina produkter till målgruppen främst genom digitala medier och storytelling.
  • Väga samman produktionsmål, kvalitetsmål, marknad, miljömål och ekonomiska mål och därefter fatta självständiga beslut för en hållbar utveckling av verksamheten, exempelvis enligt LEAN-metoden. Du lär dig att coacha medarbetare och lösa personalkonflikter.
  • Kommunicera med relevanta yrkestermer från den småskaliga livsmedelsproduktionen på engelska eller annat främmande språk för att kunna samverka med besöksnäringen.

Yrkesexamen

Utbildningen leder till en yrkesexamen, för att få examensbevis krävs minst betyget godkänt i samtliga kurser. Du som inte har fått betyget Godkänd på samtliga kurser tilldelas utbildningsbevis, på detta redovisas betyg på de kurser som du slutfört.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.
Reell kompetens kan åberopas som behörighetsgrund.

Kursstart, kurstider

Start 16 januari 2023.

Utbildningslängd

Utbildningen löper under ett år.

Finansiering m.m

Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet är en YH-utbildning som berättigar till studiemedel. Ansökan görs till CSN.

Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för böcker, studiematerial och andra omkostnader under utbildningen. Under din utbildningstid får du låna en bärbar dator. Näringslivet deltar i finansieringen genom att företag ställer upp som LIA företag och handledning under dessa perioder.

Omställningsstudiestödet

Från och med 1 oktober går det att ansöka det nya omställningsstudiestödet, Sveriges nya studiestöd. Stödet riktar sig till personer mitt i livet som vill vidareutbilda och kompetensutveckla sig och gör det möjligt att få 80 procent av lönen i bidrag upp till ett tak.
Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Hör gärna av dig om du vill besöka oss, få mer information om våra utbildningar och se vår skola.

Välkommen!