YH-Småskalig livsmedelsproduktion

Yrkeshögskoleutbildning (YH) inom Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet.

200 YH-POÄNG

Sidan har flyttat till Hushållningssällskapets webbsida:

Du hittar utbildningsplan och all information om utbildningen här.