Välkomstinfo

Detta är information för dig som är ny elev.

Innehåll

Välkommen

Terminstider

Undervisningstider

Sjukanmälan

Försäkringar

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Skolsköterska och kurator

Elev på Gamlebygymnasiet

Ekonomiska frågor

Datorer och läromedel

Utrustning

För dig som önskar bo på internatet

Kommunikation till och från skolan

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Extra stöd i skolan

Körkortsstipendium

 

Vi ser fram emot att få dig som elev från hösten 2021

Under sommaren arbetar vi intensivt för att förbereda inför hösten. Internaten iordningsställs och städas och planeringen är i full gång för att ta emot dig i augusti. I detta utskick får du med information om skolan samt ett antal blanketter att fylla i och återsända till skolan, senast den 26:e juli. Det är viktigt att du skickar in dessa till skolan så att vi bl.a. kan planera rumsfördelningen. Även du som inte vill ha rum ska anmäla detta!

Vi på Gamlebygymnasiet hoppas att du ska få tre givande, inspirerande och lärorika år hos oss. Vi ber er att inför, och under terminen regelbundet besöka skolans hemsida (www.gamlebygymnasiet.nu). Där kommer vi vid eventuella förändringar av planerad undervisning informera vårdnadshavare och elever. Där finns också mer info om oss samt våra styrdokument att ta del av.

Upprop sker måndagen 16 augusti enligt nedan:

Upprop sker vid tre tillfällen under dagen. Varje elev får enbart åtföljas av en vårdnadshavare. Upprop sker i Universalen enligt följande:

 • Kl 09.00 Häst och ridsport, Jakt och viltvård och Bygg- och anläggning
 • Kl 10.00 Djurvård, Djursjukvård, Djursjukvård med naturvetenskaplig profil och Hund
 • Kl 11.00 Lantbruksinriktningen (lantbruk och entreprenad)

Observera att elever som har antagits på programinriktat val eller yrkesintroduktion deltar på upprop med den profil som eleven vill gå.

Tyvärr har vi med anledning av Covid19 inte möjlighet att bjuda vårdnadshavare på lunch på uppropsdagen.

Med vänliga hälsningar

Sofie Alvarsson, Rektor

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Terminstider

Här hittar du kalendariet för läsår 2021/2022. (Öppnas som pdf i ett nytt fönster/flik).

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Undervisningstider

Undervisningen bedrivs i regel måndag till fredag kl. 08:00- 16:00. Oftast börjar undervisningen på måndagar inte före 9.00 och på fredagar avslutas undervisningen oftast senast kl. 14.00.

En del av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (APL) och organiseras av Gamlebygymnasiet. Här följer du arbetsplatsens arbetstider, som varierar beroende på var du kommer att vara.

Under de första dagarna kommer du att ha introduktionsdagar på skolan med olika aktivitetspass. Ta med dig kläder för utomhusaktiviteter!

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Sjukanmälan

När en elev är sjuk skall vårdnadshavare (gäller elev under 18 år) anmäla sjukfrånvaro till skolans expedition på telefonnummer 0493-142 00.

Eleven skall sjukanmälas till skolan varje sjukdag för att registrering i frånvarosystemet Dexter ska fungera. Sjukanmälan ska ske mellan 07:30 och 08:00. Vid APL (arbetsplatsförlagt lärande) ska sjukanmälan ske både till skolan och APL-värden.

Sjukanmäld elev som bor på skolans internat åker hem under dagen.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Försäkringar

Eleverna är försäkrade via Folksam när de är inskrivna på skolan. Försäkringen gäller dygnet runt skoltid, fritid och ferier, vid studier och APL. Utanför Norden krävs särskilda beslut via rektor. Vid inträffad skada kontaktar elev/vårdnadshavare Folksam på telefon 077-960 60 eller via www.folksam.se och uppger försäkringsnummer KF 7797290-108.

Det är viktigt att kontrollera med sin hemförsäkring om den gäller för t.ex. stöld på internatet (skolans försäkring täcker ej detta).

Tillbaka till innehållsförteckningen.

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Skolan använder databehandling för att administrera eleverna för att kunna fullfölja skyldigheterna i skollagen beträffande bl.a. betygshantering, schemaläggning, grupp- och klasshantering samt närvaro/frånvaro. Uppgifterna rensas då de inte längre är aktuella.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Skolsköterska och kurator

Gamlebygymnasiet har både en egen skolsköterska och en skolkurator. Mottagningstider finns på expeditionen, på hemsidan och utanför mottagningsrummen. Vårdcentral finns i Gamleby och kan nås på telefon 0493-130 00.

Mentor
På Gamlebygymnasiet tilldelas varje elev en mentor som du i första hand ska vända dig till. Mentorn skall stödja eleven i sina studier och val, göra närvarouppföljning och samverka med kurslärare, elevvårdspersonal och vårdnadshavare. Mentorn beviljar även ledighet vilket ges mycket restriktivt. Ledigheter längre än tre dagar beslutas av rektor i samråd med mentor.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Elev på Gamlebygymnasiet

Elevinflytande

Klassrådet
Klassrådet består av klassen du tillhör och dess mentor som är knuten till din klass. Klassrådet behandlar frågor som är av gemensamt intresse för klassen och genomförs vid behov.

Elevrådet
Elevrådet är valt och sammansatt av elever på skolan. I elevrådet lyfts frågor som gäller undervisning, internat och skolresturangen Bondens kök.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Ekonomiska frågor

Kost
Fri skollunch råder på skolan t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Äldre elever kan köpa lunch i matsalen. Fika serveras i skolmatsalen mellan måltiderna, betalas med faktura månadsvis. För de elever som har specialkost krävs intyg. Eleven och målsman fyller då i den bifogade blanketten och återsänder den till skolan innan terminsstart. Boende på skolan tecknar i samband med hyreskontraktet även abonnemang på frukost, kvällsmat och fika.

Studiestöd och inackordering
Studiestöd och inackorderingstillägg erhålls enligt fastställda regler. Du kan få studiestöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter räknas du som äldre studerande och de flesta förmåner i form av fri skollunch och fria läromedel upphör. Istället kan du söka studiemedel hos CSN. Studie- medel för äldre studerande består av studiebidrag och studielån. Inackorderingstillägg söks i samband med skolstart hos CSN. Beloppet man får varierar och beror på avstånd mellan hem och skola men täcker till största del den kostnad vi tar ut för kost och logi. Blanketter finns på skolan och hyreskontrakt som skrivs i samband med skolstart ska bifogas. Du som dagpendlar kan få skolkort.

Fakturering
För boendet och kosten på skolans internat fakturerar skolan kostnaden månadsvis, nio månader per läsår, 4 ggr HT och 5 ggr VT (avdrag för kost sker vid APL).

Ej återlämnad Chromebook och ej återlämnade läromedel faktureras betalningsansvarig.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Datorer och läromedel

Alla elever på Gamlebygymnasiet får låna en bärbar dator (Chromebook) under sin studietid som därefter kan köpas ut.

Elev och vårdnadshavare skriver under ett kontrakt innan man får erhålla sin dator. Skolan tillhandahåller läromedel som lånas ut till eleverna. Efter avslutad kurs ska läromedlen återlämnas.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Utrustning

Du som elev kommer att få tillgång till ett skåp i hygienavdelningen där du förvarar dina arbetskläder. Eleven bekostar själv hänglås.

Ett bokskåp kommer att tilldelas alla pendlande elever. Depositionsavgiften är 100 kr.

Skyddsutrustning måste alltid användas vid arbets- och utbildningsmoment som kräver detta. Lagstadgad skyddsutrustning så som skyddsskor, hörselskydd och arbetshandskar tillhandahåller skolan. Vid all djurhantering och vid utbildning/vistelse och/eller arbete i stallar är det inte tillåtet med oskyddad piercing.

Alla elever erhåller arbetskläder i form av byxor och jacka (ofodrad). Arbetskläderna ska hålla i tre år.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

För dig som önskar bo på internatet

Internatboendet är i första hand reserverat för de elever som kommer långt ifrån och som inte har möjlighet att pendla varje dag mellan skolan och hemmet. Prioritering av vilka elever som får tillträde till internatboendet görs av skolan. Ansökan om boende görs inför varje läsår.

Villkor för internatboende
Alla studerande som bor på skolan skriver boendekontrakt med skolan för rummen. För ej myndig studerande skall föräldrar/ vårdnadshavare också ta del av kontraktet och skriva under detta. För den som vill flytta från skolans internat gäller två månaders uppsägningstid.

Vid regelbrott kan elev stängas av från boendet under kortare tid eller helt förbjudas att bo på skolans internat under resterande studietid på skolan. Vid avstängning kortare tid görs ingen reducering på månadshyran eller kosten.

Boende och skolans ordningsregler
Att bo på internat innebär att visa respekt och hänsyn för varandra. Skolans boenderegler är till för att underlätta för alla att bo på skolan under studietiden. Att visa hänsyn för sina studiekamrater är det absolut viktigaste att komma ihåg!

Innehav och förtäring av alkohol och andra droger är förbjudet och får direkta konsekvenser för ditt boende på internatet och körkortsstipendiet. Det är ej heller tillåtet att röka på skolans område.

Läs igenom skolans ordningsregler samt internatets boenderegler innan du skriver på boendeavtalet. Du hittar samtliga regler under Dokument och blanketter här på hemsidan.

Internatrummen
På skolan finns 125 bäddar fördelade på enkelrum och dubbelrum. Vid årsskiftet 20/21 stod vårt helt nya internat klart med 44 enkelrum med dusch och toalett på alla rummen. Rummen är delvis möblerade och i varje rum finns säng, skrivbord, stol och förvaringsskåp för kläder. Sängen är utrustad med madrass med överdrag.

Observera att kudde, filt/täcke, lakan och sängöverkast skall tas med av eleven själv.

Köket är gemensamt och innehåller grundutrustning med husgeråd men du tar själv med tallrik, kopp/glas och bestick.

På skolan finns tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, torkrum m.m. Vi har fritidslokal med TV, tv-spel, biljardbord, gym och mycket mer.

Besiktning av rummen sker vid in- och utflyttning och eventuella skador faktureras hyresgästen. Om du vill byta rum måste detta gå genom internatföreståndaren.

Trådlös internetuppkoppling finns mellan kl. 07:00 och 22:00.

Veckosluten
Fredag kväll och lördag är internatet stängt och öppnas igen söndag kväll. Det är således inte tillåtet att bo på skolans internat över helgerna, lov- och studiedagar om inte annat överenskommits med rektor/internatföreståndare. Respekteras inte detta förbrukas din rätt till boende på internatet.

Sjukdom
Om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen ska man åka hem för tillfrisknande. Sjuk elev får inte vistas i matsal och undervisningslokaler.

Detta gäller även efter skoltid. Om du är sjuk kan du i väntan på att åka hem beställa matlåda till rummet genom att ringa till köket.

Fritiden
På internatet jobbar fritidsledare från söndag kväll till fredag eftermiddag.

I fritidslokalen kan du spela biljard, titta på film, spela tv-spel, pingis mm. Vi hittar på aktiviteter som bakning och filmkvällar men tar också gärna emot idéer ifrån dig så du ska tycka att det är roligt och givande att vara på fritid.

Frågor gällande internatboende
Har du frågor gällande internatet kan du ta kontakt med internatföreståndare:

Håkan Ringdahl | 073-14 21 22 | hakan.ringdahl@gamlebygymnasiet.nu

Prislista för elevinternatet läsåret 2021/22
OBS! Priserna är inkl. kostabonnemang, d.v.s. frukost, fm-fika, eftermiddagsfrukt, kvällsmat och kvällsmacka. Skollunchen är kostnadsfri.

Enkelrum lilla internatet
3 640:-/månad.

Enkelrum nya internatet
4 000:-/månad.

Dubbelrum per person
3 420:-/månad.

Del i lägenhet (endast ett fåtal, husdjur tillåtet)
3 300:-/månad.

 • Städning av rummen ingår ej.
 • Boendeavtal tecknas mellan elev/vårdnadshavare och skolan.

Resande elever får förmiddagsfika och eftermiddagsfrukt för 210:-/månad.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående “bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag).

Önskemål om bostad
Känner du någon som du kan tänka dig att dela rum med, eller har andra önskemål om boendet så meddela internatföreståndaren detta på blanketten ”Svarsformulär angående boende”. Blanketten ska skickas in oberoende om du ska bo på skolan eller inte.

Skicka in de ifyllda blanketterna senast måndag 26 juli till:
Gamlebygymnasiet
594 32 Gamleby

Obs! Tänk på att måndag 26 juli är senaste datum för att lämna in alla blanketter.

Önskemål om stallplats
På skolområdet finns stall med ridbana och ridhus där elever kan inackordera sina privata hästar.

Vill du veta mera om stallet kontakta:

Jana Bäckman | 0731-14 21 30 | jana.backman@gamlebygymnasiet.nu

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kommunikation till och från skolan

Buss 23 går ett par turer om dagen till och från Västervik / Gamlebygymnasiet. För mer info, se KLTs tidtabell.
Uppdaterade tidtabeller hittar du på Kalmar länstrafiks hemsida.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Kontaktuppgifter
Rektor | Sofie Alvarsson | 0703-20 09 04 | sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu

Expedition | Robin Masth | 0493-142 00 | robin.masth@gamlebygymnasiet.nu

Internatföreståndare | Håkan Ringdahl | 0734-14 21 22 | hakan.ringdahl@gamlebygymnasiet.nu

Antagningsansvarig | Jenny Djerf | 0734-14 21 11
Under v. 28-31 endast via mail: jenny.djerf@hushallningssallskapet.se

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Extra stöd i skolan

Vi som arbetar på skolan är hjälpta av att få veta om det bland våra nya elever finns behov av extra stöd. Stöd kan innebära olika saker – anpassningar i undervisningen, inläst material, möjlighet till muntliga prov eller olika former av hjälpmedel på datorn t.ex.

För att kunna hjälpa våra elever på bästa sätt ber vi dig fundera på följande:

 • Har det någon gång upprättats något åtgärdsprogram för dig?
 • Har du genomgått en utredning med anledning av läs- och skrivsvårigheter?
 • Har du haft mycket frånvaro i grundskolan?

Om du svarat ja på någon av frågorna, kontakta gärna vår specialpedagog Louise Lundberg, 0734-14 21 62 eller via mail louise.lundberg@gamlebygymnasiet.nu.

När man börjar gymnasiet finns det sekretess mellan grundskola och gymnasieskola. Det innebär att din gamla skola inte utan ditt medgivande får informera gymnasieskolan. Vår erfarenhet är att ju mer information som vi får ta del av innan skolan börjar, desto bättre är chanserna att lyckas på gymnasiet. Sammanställ gärna allt i ett mail till vår specialpedagog.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Körkortsstipendium

Skolans huvudman Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge bjuder eleverna på delar av körkortsutbildningen! Du kan få betalt för 10 körlektioner, teoriutbildningen samt riskutbildning 1 och 2.

Alla elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka körkortsstipendiet:

 • Behörig och inskriven på nationellt program.
 • I fas med kurser enligt studieplan i slutet av åk 2.
 • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro.
 • Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler.

Läs mer om stipendiet och hur du söker här.

Tillbaka till innehållsförteckningen.