Välkomstinfo

Detta är information för dig som är ny elev.

Innehåll

Välkommen

Terminstider

Undervisningstider

Sjukanmälan

Försäkringar

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Skolsköterska och kurator

Elev på Gamlebygymnasiet

Ekonomiska frågor

Datorer och läromedel

Utrustning

För dig som önskar bo på internatet

Kommunikation till och från skolan

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Extra stöd i skolan

Körkortsstipendium

 

Vi ser fram emot att få dig som elev från hösten 2023

Under sommaren arbetar vi intensivt för att förbereda inför hösten. Internaten iordningsställs och städas och planeringen är i full gång för att ta emot dig i augusti. Du kommer tillsammans med antagningsbeskedet att få en länk från oss till IST Formulär där du tackar ja eller nej till din plats samt svarar på ifall du önskar att bo på internatet eller ej, detta ska göras senast den 30:e juli. Det är viktigt att du skickar in dessa till skolan så att vi bl.a. kan planera rumsfördelningen. Även du som inte vill ha rum ska anmäla detta! När vi sedan lagt in er i vårt elevadministrationssystem kommer ni att få en ny länk till ett antal blanketter att gå igenom och godkänna.

Vi på Gamlebygymnasiet hoppas att du ska få tre givande, inspirerande och lärorika år hos oss. Vi ber er att inför, och under terminen regelbundet besöka skolans hemsida (www.gamlebygymnasiet.nu). Där kommer vi under fliken Elev- och föräldrainformation lägga ut viktig information till vårdnadshavare och elever. Där finns också mer info om oss samt våra styrdokument att ta del av.

Upprop för åk 1 sker måndagen 14 augusti enligt nedan:

Upprop sker vid två tillfällen under dagen. Upprop sker i Universalen enligt följande:

 • Kl. 13.00 Bygg- och anläggning, Djurvård, Djursjukvård samt Djursjukvård med naturvetenskaplig profil
 • Kl. 14.00 Lantbruk, Häst och ridsport, Jakt och viltvård

Elever som ska bo på skolans internat skall återföljas av vårdnadshavare alternativt annan nära anhörig. Obligatoriskt boendemöte för vårdnadshavare till internatelever sker på uppropsdagen kl. 15.00 i Universalen.

Observera att elever som har antagits på programinriktat val deltar på upprop med den profil som eleven vill gå.

Upprop för åk 2, samt de elever i åk 3 som inte är ute på APL sker onsdagen den 16 augusti kl. 14.00 i Universalen.

Observera att för elever i årskurs 2 och 3 som har boende på skolans internat sker inflyttning onsdagen den 16 augusti.

Efter upprop sker inflyttning för boende elever. Att ta med: Täcke, kudde, porslin, glas och bestick. Egen 90 bäddmadrass rekommenderas.

Välkommen till den lilla skolan med det stora gröna hjärtat!

Med vänliga hälsningar

Märta Jensen, Rektor

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Terminstider

Här hittar du kalendariet för läsår 2023/2024. (Öppnas som bild i ett nytt fönster/flik).

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Undervisningstider

Undervisningen bedrivs i regel måndag till fredag kl. 08:00-16:00. Undervisningen på måndagar börjar 8.45 och på fredagar avslutas undervisningen oftast senast kl. 14.00.

En del av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagt lärande (APL) och organiseras av Gamlebygymnasiet. Här följer du arbetsplatsens arbetstider, som varierar beroende på var du kommer att vara.

Under de första dagarna kommer du som börjar i åk 1 att ha introduktionsdagar på skolan med olika aktivitetspass. Ta med dig kläder för utomhusaktiviteter!

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Sjukanmälan

När en elev är sjuk skall vårdnadshavare (gäller elev under 18 år) anmäla sjukfrånvaron i IST Administration.

Eleven skall sjukanmälas varje sjukdag för att registrering i frånvarosystemet ska fungera. Vid APL (arbetsplatsförlagt lärande) ska sjukanmälan ske både i IST Administration och till APL-värden.

Sjukanmäld elev som bor på skolans internat skall åka hem under dagen.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Försäkringar

Eleverna är försäkrade via Folksam när de är inskrivna på skolan. Försäkringen gäller dygnet runt skoltid, fritid och ferier, vid studier och APL. Utanför Norden krävs särskilda beslut via rektor. Vid inträffad skada kontaktar elev/vårdnadshavare Folksam på telefon 077-960 60 eller via www.folksam.se och uppger försäkringsnummer KF 7797290-108.

Det är viktigt att kontrollera med sin hemförsäkring om den gäller för t.ex. stöld på internatet (skolans försäkring täcker ej detta).

Tillbaka till innehållsförteckningen.

GDPR – EU:s dataskyddsförordning

Skolan använder databehandling för att administrera eleverna för att kunna fullfölja skyldigheterna i skollagen beträffande bl.a. betygshantering, schemaläggning, grupp- och klasshantering samt närvaro/frånvaro. Uppgifterna rensas då de inte längre är aktuella.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Skolsköterska och kurator

Gamlebygymnasiet har både en egen skolsköterska och en skolkurator. Mottagningstider finns på expeditionen, på hemsidan och utanför mottagningsrummen. Vårdcentral finns i Gamleby och kan nås på telefon 0493-130 00.

Mentor
På Gamlebygymnasiet tilldelas varje elev en mentor som du i första hand ska vända dig till. Mentorn skall stödja eleven i sina studier och val, göra närvarouppföljning och samverka med kurslärare, elevvårdspersonal och vårdnadshavare. Mentorn kan bevilja ledighet upp till tre dagar. Ledighet ges dock mycket restriktivt. Skolan beviljar inte ledighet för semesterresor under terminstid. Ledigheter längre än tre dagar beslutas av rektor i samråd med mentor.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Elev på Gamlebygymnasiet

Elevinflytande

Klassrådet
Klassrådet består av klassen du tillhör och dess mentor som är knuten till din klass. Klassrådet behandlar frågor som är av gemensamt intresse för klassen och genomförs vid behov.

Elevrådet
Elevrådet är valt och sammansatt av elever på skolan. I elevrådet lyfts bl.a. frågor som gäller undervisning, internat och skolresturangen Bondens kök.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Ekonomiska frågor

Kost
Fri skollunch råder på skolan t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år. Äldre elever kan köpa lunch i matsalen. Fika serveras i skolmatsalen mellan måltiderna, betalas med faktura månadsvis. För de elever som har specialkost krävs intyg. Eleven och målsman fyller då i en specialkost-blankett innan terminsstart. Boende på skolan betalar helpension vilket inkluderar frukost, kvällsmat och fika. Skolan har inga möjligheter att erbjuda enbart boende, utan erbjuder endast kost och logi som paket.

Studiestöd och inackordering
Studiestöd och inackorderingstillägg erhålls enligt fastställda regler. Du kan få studiestöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Därefter räknas du som äldre studerande och de flesta förmåner i form av fri skollunch och fria läromedel upphör. Istället kan du söka studiemedel hos CSN. Studiemedel för äldre studerande består av studiebidrag och studielån. Inackorderingstillägg söks i samband med skolstart hos CSN. Beloppet man får varierar och beror på avstånd mellan hem och skola men täcker till största del den kostnad vi tar ut för kost och logi. Blanketter finns på skolan och hyreskontrakt som skrivs i samband med skolstart ska bifogas. Du som dagpendlar kan få skolkort.

Fakturering
För boendet och kosten på skolans internat fakturerar skolan kostnaden månadsvis, nio månader per läsår, 4 ggr HT och 5 ggr VT (avdrag för kost sker vid APL).

Ej återlämnad Chromebook och ej återlämnade läromedel faktureras betalningsansvarig.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Datorer och läromedel

Alla elever på Gamlebygymnasiet får låna en bärbar dator (Chromebook) under sin studietid som därefter kan köpas ut.

Elev och vårdnadshavare skriver under ett kontrakt innan man får erhålla sin dator. Skolan tillhandahåller läromedel som lånas ut till eleverna. Efter avslutad kurs ska läromedlen återlämnas.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Utrustning

Du som elev kommer att få tillgång till ett skåp i hygienavdelningen där du förvarar dina arbetskläder. Eleven bekostar själv hänglås.

Ett bokskåp kommer att tilldelas alla pendlande elever. Depositionsavgiften är 100 kr.

Skyddsutrustning måste alltid användas vid arbets- och utbildningsmoment som kräver detta. Lagstadgad skyddsutrustning så som skyddsskor, hörselskydd och arbetshandskar tillhandahåller skolan.

Vid all djurhantering och vid utbildning/vistelse och/eller arbete i stallar är det inte tillåtet med oskyddad piercing.

Alla elever erhåller en uppsättning arbetskläder i form av byxor och jacka (ofodrad). Arbetskläderna ska endast användas i undervisningen och är framtagna för att hålla i tre år.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

För dig som önskar bo på internatet

Internatboendet är i första hand reserverat för elever i årskurs 1 som kommer långt ifrån och som inte har möjlighet att pendla varje dag mellan skolan och hemmet. Elever i årskurs 2 och 3 erbjuds boende i mån av plats om de inte har möjlighet att pendla. Prioritering av vilka elever som får tillträde till internatboendet görs av skolan. Ansökan om boende görs inför varje läsår.

Villkor för internatboende
Alla studerande som bor på skolan skriver boendekontrakt med skolan för rummen. För ej myndig studerande skall föräldrar/ vårdnadshavare också ta del av kontraktet och skriva under detta. För den som vill flytta från skolans internat gäller två månaders uppsägningstid.

För att bo på skolans internat krävs att man följer undervisningen. Vid hög skolfrånvaro genomförs varningssamtal. Om inte skolnärvaron förbättras efter samtalet kan eleven stängas av från boendet. Vid regelbrott kan elev stängas av från boendet under kortare tid eller helt förbjudas att bo på skolans internat under resterande studietid på skolan. Vid avstängning kortare tid görs ingen reducering på månadshyran eller kosten.

Boende och skolans regler
Att bo på internat innebär att visa respekt och hänsyn för varandra. Skolans boenderegler är till för att underlätta för alla att bo på skolan under studietiden. Att visa hänsyn för sina studiekamrater är det absolut viktigaste att komma ihåg!

Innehav och förtäring av alkohol och andra droger är förbjudet och får direkta konsekvenser för ditt boende på internatet och körkortsstipendiet. Det är ej heller tillåtet att röka på skolans område.

Läs igenom skolans ordningsregler samt internatets boenderegler innan du skriver på boendeavtalet. Du hittar samtliga regler under Dokument och blanketter här på hemsidan.

Internatrummen
På skolan finns 125 bäddar fördelade på enkelrum och dubbelrum. Vid årsskiftet 20/21 stod vårt helt nya internat klart med 44 enkelrum med dusch och toalett på alla rummen. Rummen är delvis möblerade och i varje rum finns säng, skrivbord, stol och förvaringsskåp för kläder. Sängen är utrustad med madrass med överdrag.

Observera att kudde, filt/täcke, lakan och sängöverkast skall tas med av eleven själv. Medtag gärna egen bäddmadrass.

Köket är gemensamt och innehåller grundutrustning med husgeråd men du tar själv med tallrik, kopp/glas och bestick.

På skolan finns tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare, torkrum m.m. Vi har fritidslokal med TV, tv-spel, pingisbord, gym och mycket mer.

Besiktning av rummen sker vid in- och utflyttning och eventuella skador faktureras hyresgästen. Om du vill byta rum måste detta gå genom internatföreståndaren.

Trådlös internetuppkoppling finns mellan kl. 07:00 och 22:00.

Veckosluten
Fredag kväll och lördag är internatet stängt och öppnas igen söndag kväll. Det är således inte tillåtet att bo på skolans internat över helgerna, lov- och studiedagar om inte annat överenskommits med rektor/internatföreståndare. Respekteras inte detta förbrukas din rätt till boende på internatet.

Sjukdom
Om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen ska man åka hem för tillfrisknande. Sjuk elev får inte vistas i matsal och undervisningslokaler.

Detta gäller även efter skoltid. Om du är sjuk kan du i väntan på att åka hem beställa matlåda till rummet genom att ringa till köket.

Fritiden
På internatet jobbar fritidsledare från söndag kväll till fredag eftermiddag.

I fritidslokalen kan du spela pingis, titta på film, spela tv-spel m.m. Vi hittar på aktiviteter som bakning och filmkvällar men tar också gärna emot idéer ifrån dig så du ska tycka att det är roligt och givande att vara på fritid. Personalen på fritid hjälper givetvis till med att förmedla kontakter till lokala aktörer/föreningar så eleverna kan fylla sin fritid med meningsfull aktivitet.

Fordon

Om man som elev vill ta med och ställa upp ett fordon på skolan, t.ex. en A-traktor, bil eller moped skall detta anmälas till skolan och vårdnadshavare till omyndig elev ska intyga att fordonet uppfyller lagens krav. Anmäler fordon gör man på särskild blankett som skickas ut efter antagning.

Frågor gällande internatboende
Har du frågor gällande internatet kan du ta kontakt med internatföreståndare:

Martin Eklöv | 0734-14 21 22 | martin.eklov@gamlebygymnasiet.nu

Prislista för elevinternatet läsåret 2022/23

Vi reserverar oss eventuella prishöjningar inför läsår 23/24 med tanken på det rådande läget.
OBS! Priserna är inkl. kostabonnemang, d.v.s. frukost, fm-fika, eftermiddagsfrukt, kvällsmat och kvällsmacka. Skollunchen är kostnadsfri.

Enkelrum lilla internatet
3 740:-/månad.

Enkelrum nya internatet
4 100:-/månad.

Dubbelrum per person
3 520:-/månad.

Del i lägenhet (endast ett fåtal, husdjur tillåtet)
3 400:-/månad.

 • Städning av rummen ingår ej.
 • Boendeavtal tecknas mellan elev/vårdnadshavare och skolan.

Resande elever får förmiddagsfika och eftermiddagsfrukt för 220:-/månad.

Tänk på att kontrollera hur det ligger till med familjens försäkringsbolag angående ”bortaskydd” (kan heta något annat beroende på försäkringsbolag).

Önskemål om bostad
Känner du någon som du kan tänka dig att dela rum med, eller har andra önskemål om boendet så meddela internatföreståndaren detta på blanketten angående boende.

Obs! Tänk på att den 30 juli är senaste datum för att lämna in alla blanketter.

Önskemål om stallplats
På skolområdet finns stall med ridbana och ridhus där elever kan inackordera sina privata hästar.

Vill du veta mera om stallet kontakta:

Jana Bäckman | 0734-14 21 30 | jana.backman@gamlebygymnasiet.nu

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kommunikation till och från skolan

Buss 23 går ett par turer om dagen till och från Västervik / Gamlebygymnasiet. För mer info, se KLTs tidtabell.
Uppdaterade tidtabeller hittar du på Kalmar länstrafiks hemsida.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Kontakter vid akuta frågor under sommaren

Kontaktuppgifter
Rektor | Märta Jensen | 0734-14 21 51 | marta.jensen@gamlebygymnasiet.nu

Biträdande rektor | 0734-14 21 68 | anna.cardenback@gamlebygymnasiet.nu

Expedition | Robin Masth | 0493-142 00 | robin.masth@gamlebygymnasiet.nu

Internatföreståndare | Martin Eklöv | 0734-14 21 22 | martin.eklov@gamlebygymnasiet.nu

Antagningsansvarig | Jenny Djerf | 0734-14 21 11
Under v. 28-30 endast via mail: jenny.djerf@hushallningssallskapet.se

Skolans administration är stängd vecka 29 och 30.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Extra stöd i skolan

Vi som arbetar på skolan är hjälpta av att få veta om det bland våra nya elever finns behov av extra stöd. Stöd kan innebära olika saker – anpassningar i undervisningen, inläst material, möjlighet till muntliga prov eller olika former av hjälpmedel på datorn t.ex.

För att kunna hjälpa våra elever på bästa sätt ber vi dig fundera på följande:

 • Har det någon gång upprättats något åtgärdsprogram för dig?
 • Har du genomgått en utredning med anledning av läs- och skrivsvårigheter?
 • Har du haft mycket frånvaro i grundskolan?

Om du svarat ja på någon av frågorna, kontakta gärna vår specialpedagog Louise Lundberg, 0734-14 21 62 eller via mail louise.lundberg@gamlebygymnasiet.nu.

När man börjar gymnasiet finns det sekretess mellan grundskola och gymnasieskola. Det innebär att din gamla skola inte utan ditt medgivande får informera gymnasieskolan. Vår erfarenhet är att ju mer information som vi får ta del av innan skolan börjar, desto bättre är chanserna att lyckas på gymnasiet. Sammanställ gärna allt i ett mail till vår specialpedagog.

Tillbaka till innehållsförteckningen.

Körkortsstipendium

Skolans huvudman Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge erbjuder eleverna ett körkortsstipendium. De elever som uppfyller kriterierna för stipendiet får 10 körlektioner, teoriutbildningen samt riskutbildning 1 och 2. Stipendiet söks vecka 43 det året eleven går i årskurs två.

Alla elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka körkortsstipendiet:

 • Behörig till nationellt program vid start på Gamlebygymnasiet.
 • I fas med kurser enligt studieplan vecka 43 det år eleven går i årskurs två.
 • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro.
 • Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler.

Läs mer om stipendiet och hur du söker här.

Tillbaka till innehållsförteckningen.