Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Du har flera praktikperioder utanför skolan, där du själv får välja var du vill vara utifrån ditt eget intresse. En del av dina studier förläggs ute i arbetslivet i form av APL där du ges möjlighet att prova på en mängd intressanta yrken.

Du kan välja att praktisera inom områden som veterinärmedicin, lantbruk-, häst- eller trädgårdsnäring, laboratorieteknik, djurvård med mera. I årskurs 3 har du själv möjlighet att organisera din APL utomlands, t.ex. på Irland eller i Nederländerna.