Ägare och systerskolor

Gamlebygymnasiet ingår tillsammans med Naturbruksgymnasiet Kalmar och Ingelstadgymnasiet i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

I koncernen ingår utöver skolorna även HS Certifiering som erbjuder ekologisk certifiering till lantbruk, livsmedelsförädling, butiker och restauranger.

Hushållningssällskapet är en fristående och icke vinstdrivande kunskaps- och medlemsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.

Det innebär att vi utvecklar och förmedlar kunskap inom rådgivning, fältförsök, utvecklingsprojekt och utbildning för medlemmarnas, kundernas, elevernas, andra intressenters och vår egen framtid. Att hushållning med jordens resurser är en självklarhet för oss i hushållningssällskapet, det hörs på namnet.

I Kalmar, Kronoberg och Blekinge är vi ca 3500 medlemmar och knappt 300 anställda.