Sjukanmälan

Sjukanmälan görs varje sjukdag av elevens vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) till telefonnummer 0493-142 00 mellan kl. 07.30–08.00.

Vid APL

Sjukanmälan skall göra både till skolan och till din handledare på arbetsplatsen.