Varför välja Gamlebygymnasiet?

Oavsett vilken utbildning du väljer på Gamlebygymnasiet så får du de förmåner vi listar nedan. Vi väljer att kalla dem förmåner eftersom vi vet att de är värdefulla för dig som elev. Varje utbildning har sedan sina egna förmåner som du själv kan utforska. Hoppas vi ses framöver!

Jobb direkt

Ett yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Det finns ett mycket stort behov av välutbildad arbetskraft inom de gröna näringarna. Vårt breda kontaktnät i näringen skapar möjligheter för dig att få kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen.

Högskoleförberedande

Om du vill läsa på högskola eller universitet efter gymnasiet, kan du välja kurser som individuellt val eller utökad kurs t ex i svenska, engelska och matematik och bli behörig för vidare studier.

Körkort

Alla elever antagna till Naturbruksprogrammet eller Bygg-och Anläggningsprogrammet kan söka körkortsstipendiet där det ingår 10 körlektioner, teorilektioner samt risk 1 & 2. Du ska vara i fas med studierna i årskurs 2, följa skolans och internatets ordningsregler och inte har olovlig frånvaro.

Praktik (APL)

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och är en central del av utbildningen på yrkesprogrammen. Beroende på inriktning är man är ute på APL minst 15 veckor och som mest 25 veckor.

Vänner för livet

Att bo på internat under gymnasietiden innebär att du skaffar vänner för livet! Med stöd av fritidspersonalen får du ta ansvar för ditt eget boende i veckorna. Du lär känna internatkompisarna väldigt väl och ofta skapas relationer som håller livet ut.

Trygghet

Fritidspersonal finns till hands kvällar och nätter, antingen sover de över eller kan nås via beredskapstelefon. Fritidsverksamheten bygger på gymnasieskolans värdegrundsmål och alla elever och vårdnadshavare skriver under våra ordningsregler som är noga utformade för din trygghet och trivsel.

Läs mer om våra utbildningar Gå på Öppet hus