Grönt Veckoslut

Grönt veckoslut är en mycket omtyckt aktivitet som genomförs vartannat år på Gamlebygymnasiet. Skolan besöks av alla åldersgrupper som får uppleva spännande aktiviteter och fantastiska miljöer.

Nästa Grönt veckoslut genomförs 21–22 maj 2021.