Grönt Veckoslut

Grönt veckoslut är en mycket omtyckt aktivitet som genomförs vartannat år på Gamlebygymnasiet. Skolan besöks av alla åldersgrupper som får uppleva spännande aktiviteter och fantastiska miljöer.

Grönt Veckoslut!

Här kommer det publiceras information om nästkommande Grönt veckoslut.