Elevförsäkring

Elever på skolan är försäkrade genom Trygg Hansa.