Elevförsäkring

Elever på skolan är försäkrade dygnet runt genom Folksam.