Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår hela 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) i trädgårdsbranschen. Det kan vara ställen som handelsträdgårdar, skötselföretag, trädgårdsanläggare, odlare, plantskolor, kyrkogårdar, parker, golfbanor, etc. Praktiken är en viktig del av utbildningen och skapar möjligheter för dig att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

På Gamlebygymnasiet har vi valt att ha mellan 15–20 veckor beroende på inriktning.
APL är en viktig del av utbildningen och till för att eleven ska få inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar. Det är också ett bra sätt att knyta kontakter inför framtiden. APL är knuten till kurser som eleverna läser. Lärare från skolan och handledare från APL-platsen bedömer elevens nivå och utveckling, den här bedömningen ingår i kursbetyget. På Gamlebygymnasiet har vi ett stort och brett kontaktnät med APL-platser i hela Sverige. Det finns också möjlighet att förlägga sin APL utomlands.

Försäkring
Skolan ansvarar för att eleven omfattas av ett fullgott försäkringsskydd avseende person– och sakförsäkring under utbildningstiden. Skolans försäkring ersätter skador där eleven varit försumlig eller vållande till en skada på praktikplatsen.

Kostnadsersättning
Skolan står för resor och om eleven behöver ha boende under sin APL-period.
Boende bokas av APL-ansvarig och är vandrarhemsstandard.
Eleven får matersättning utbetald efter avslutad APL-period.

Elev
APL-ansvarig lärare går tillsammans med eleven igenom vad eleven har för önskemål om APL-plats, resor och boende. Om allt ser bra ut ska APL-ansvarig godkänna elevens planering, annars arbetar APL-ansvarig och eleven tillsammans fram en bättre lösning.

APL- Ansvarig hjälper, vid behov, eleven att hitta en lämplig APL-plats.

Eleven ska kontakta APL-handledaren senast en vecka innan APL-perioden börjar.

Om eleven blir sjuk under sin APL-period ska eleven sjukanmäla sig till APL-platsen och till skolan (IST).

Kontaktuppgifter till APL-ansvariga

Lantbruk
Daniel Kvist
0734-14 21 16
daniel.kvist@gamlebygymnasiet.nu

Lantbruk – entreprenad
Johan Öhlin
0734-142132
Johan.ohlin@gamlebygymnasiet.nu

Anläggnings maskinförare
Eric Hälleblad Calmunger
0734-142124
eric.halleblad-calmunger@gamlebygymnasiet.nu

Jakt och Viltvård
Ove Cedersmyg
0734-142142
Ove.cerdersmyg@gmail.com

Trädgård
Ellen Olovsson
0734-142134
ellen.olovsson@Gamlebygymnasiet.nu

Djursjukvård och NV
Louise Axelsson
0731-421454
louise.axelsson@gamlebygymnasiet.nu

Djurvård
Åsa Wallerius
0734-142141
asa.wallerius@gamlebygymnasiet.nu

Hund
Jana Bäckman
0734-142130
Jana.backman@gamlebygymnasiet.nu

Häst och ridsport
Zara Tyrstam
0734-142113
zara.tyrstam@gamlebygymnasiet.nu

APL-veckor

Lantbruk
ÅK 2 – 8 veckor
ÅK 3  – 12 veckor

Lantbruk – entreprenad
ÅK 2 – 8 veckor
ÅK 3 – 10 veckor

Anläggningsmaskinförare
ÅK 2 – 7 veckor
ÅK 3 – 10 veckor

Jakt och Viltvård
ÅK 1 – 1 vecka
ÅK 2 – 7 veckor
ÅK 3 – 8 veckor

Trädgård
ÅK 2 – 8 veckor
ÅK 3 – 10 veckor

Djursjukvård och NV
ÅK 2 – 4 veckor
ÅK 3 – 11 veckor

Djurvård
ÅK 2 – 4 veckor
ÅK 3 – 11 veckor

Hund
ÅK 2 – 4 veckor
ÅK 3 – 11 veckor

Häst och ridsport
ÅK 2 – 9 veckor
ÅK 3 – 9 veckor

Liten ordlista

APL – Arbetsplatsförlagt lärande, delar av olika kurser förläggs till det verkliga arbetslivet. Obligatoriskt på alla yrkesprogram.

APL-period – APL delas upp i ett antal sammanhängande perioder där eleven ska utveckla olika färdigheter. Eleven är alltså ute exempelvis fyra veckor i sträck på en arbetsplats.

APL-plats – Ett företag med för eleven relevanta arbetsuppgifter.

APL-ansvarig – Den från skolan ansvariga läraren, hjälper till att optimera elevernas APL-perioder. Har också regelbundna avstämningar med APL-platsen och eleven. Håller koll på dokumentation, ekonomi och närvaro.

APL-handledare – En av APL-platsen utsedd handledare som är ansvarig för eleven under dess tid på företaget.