Våra resurser

På djurvårdsutbildningen finns kunnig och engagerad personal. Här jobbar djurvårdare med lång erfarenhet, flera djurvårdslärare samt en veterinär som ser till att du får ut det bästa av din utbildning. På skolan finns dessutom specialpedagogisk kompetens.

Vår viktigaste resurs, förutom personalen, är alla våra djur. De är en förutsättning för att du ska lära dig de olika arternas speciella skötselkrav och behov.

Djurvårdshus

Det är i djurvårdshuset som eleverna får vara med och jobba praktiskt med djuren. Vår viktigaste resurs, förutom personalen, är våra djur. På djurvårdsutbildningen finns kunnig och engagerad personal. Här jobbar djurvårdare med lång erfarenhet, flera djurvårdslärare även dom med lång erfarenhet av djur och utbildning, samt en veterinär som ser till att du får ut det bästa av din utbildning.

I djurvårdshuset har vi en gnagaravdelning med mörkerrum till våra nattaktiva djur, en fågelavdelning med utomhusvoljärer och en djursjukvårdsavdelning. Här finns även tre lektionssalar så att eleverna alltid har nära till djuren under lektionerna. Det finns även en kafédel där eleverna kan jobba självständigt, i grupp eller bara sitta och prata.

Djurvårdshuset är öppet för eleverna vardagar mellan kl. 08:00–16:00.