Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

För att du ska få en bred och användbar utbildning, gör vi många studiebesök och du har minst 15 veckors APL (praktik) under din utbildning. Genom APL får du möjlighet att träffa många olika arbetsgivare och bygga ett nätverk som kan leda till anställning i framtiden.