Elev- och föräldrainformation

Gamlebygymnasiet är en relativt liten skola vilket ger möjlighet till bra kontakt mellan elever, lärare och instruktörer. De flesta grupperna är små och eleverna blir sedda och bekräftade i såväl undervisning som sociala sammanhang. Vi har ett mentorsystem på skolan. Det innebär att någon lärare eller instruktör tar ett extra stort ansvar för sina mentorelevers studier.

En gång per termin genomför vi utvecklingssamtal då vårdnadshavare till elever som är under 18 år bjuds in till skolan för att tillsammans med eleven under ledning av mentor ta del av elevens studieresultat.

Om eleven är över 18 år är det eleven som avgör om vårdnadshavarna är med vid utvecklingssamtalen. En gång per termin bjuds även vårdnadshavarna in till informationsmöten där skolledningen informerar om skolan, utbildningarna och vad som är aktuellt för tillfället. Vårdnadshavare till elever som är under 18 år kan alltid ringa till elevens mentor och fråga hur det går för eleven med studierna. Vårdnadshavare kan också själva logga in på IST-Administration/Lärande för att se studieresultat och betyg.

Vårt mål är att vara med och bidra till att eleverna utvecklas så långt som möjligt mot kunskapsmålen samt att de utvecklas till självständiga och modiga individer med stort framtidshopp.