Trädgård

Tycker du om att vara ute, att ta hand och skapa saker och dessutom gillar växter? Då är trädgård det rätta för dig att gå.

Att läsa vår utbildning i trädgård på Gamlebygymnasiet innebär att du kommer att lära dig mycket om växter, trädgård- och parkskötsel samt hur man anlägger och underhåller olika utemiljöer.

Dina studier

Exempel på kurser som ingår i trädgårdsutbildningen är Trädgårdsanläggning 1 och 2, Skötsel av utemiljöer, Beskärning och trädvård, Växtkunskap 1 och 2, Trädgårdsodling, Fordon och redskap, Motor och röj motorsåg.

Inom programmet kan du i ditt individuella val också välja kurser så att du får en bredare behörighet till högskola och universitet. Då läser du svenska 2 inom programfördjupningen, svenska 3 och engelska 6 som individuellt val.

Gamlebygymnasiet är synnerligen lämpligt som utbildningsplats för trädgårdsutbildning med tillgång till stora grönområden, en av Sveriges bästa markbyggnadshall samt ett nära samarbete med handelsträdgården Lindas trädgård som hyr lokaler på skolans område.

Vi lovar dessutom mycket frisk luft och praktiskt arbete, då många av lektionerna genomförs ute i det praktiska. Till exempel kommer du få vara i vår fruktodling och beskära träd, klippa gräs med både trimmer, gräsklippare och slåtterbalk. Plantera och skapa med växter med mera! Under vintern när det inte är så mycket ute att göra, passar vi på att slipa på våra teoretiska kunskaper om olika skötselmoment och växters egenskaper. Du kommer också få lära dig rita, skapa och planera delar av eller hela trädgårdar.

I utbildningen ingår hela 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) i trädgårdsbranschen.

Du får också under dina studier här på Gamlebygymnasiet möjlighet till dessa certifikat:

  • Körkort
  • Traktorkort
  • Motorsåg A och B
  • Röjmotorsåg RA och RB
  • Arbete på väg
  • Sprutcertifikat

Framtid

Efter din utbildning kan du antingen söka arbete inom trädgårdsnäringen på till exempel trädgårdsbutiker, som trädgårdsmästare, inom parkskötsel eller hos odlingsföretag. Behovet av arbetskraft inom trädgårdsnäringen är stort och de elever som väljer att läsa trädgård har mycket goda chanser till att få arbete direkt efter gymnasiet.

Om du istället vill läsa vidare till exempelvis hortonom, landskapsarkitekt eller trädgårdsingenjör så väljer du kurser under dina tre år hos oss som gör att du förutom din gymnasiala yrkesexamen även får grundläggande behörighet för högskolestudier.