Trädgård

Tycker du om att vara ute, att ta hand om och skapa saker och dessutom gillar växter?

Att läsa vår utbildning inom trädgård innebär att du kommer att lära dig mycket om växter, trädgårdsodling och hur man anlägger och underhåller olika utemiljöer. I undervisningen används både teoretiskt och praktiskt lärande. Med det menas att vissa lektioner kommer vara i en lektionssal medan andra kommer vara ute i t.ex. köksträdgården, fruktträdgården eller på andra delar av skolans olika grönytor. Under din utbildning här på Gamlebygymnasiet ger vi dig också möjlighet till ett antal behörigheter exempelvis sprutcertifikat, arbete på väg och motorsågskörkort.

Din utbildning här på Gamlebygymnasiet kommer göra att du är väl förberedd för att börja jobba inom trädgårdsnäringen, som t.ex. parkskötare, odlare, säljare eller inom trädgårdsanläggning. Om du istället för att jobba vill läsa vidare så kan du välja att läsa till bland annat trädgårdsingenjör, landskapsarkitekt eller hortonom.

Dina studier

Exempel på kurser som ingår i trädgårdsutbildningen är Trädgårdsodling, Skötsel av utemiljöer, Beskärning och trädvård, Växtkunskap 1 och 2, Motor- och röjmotorsåg, trädgårdsanläggning 1 och 2.

Vi lovar mycket frisk luft och praktiskt arbete, då många av lektionerna genomförs ute i det praktiska. Till exempel kommer du få odla, plantera och skapa med växter. Du kommer också få vara i vår fruktträdgård och beskära träd, lära dig parkens alla olika sköteselmoment som gräsklippning, trimning, blåsa löv med mera. Du kommer också lära dig att lägga plattor, sätta gatsten/kullersten. Under vintern när det inte är så mycket ute att göra passar vi på att slipa på våra teoretiska kunskaper som skötselplaner och trädvårdsplaner. Du kommer också under din utbildning få lära dig planera, rita och skapa delar av eller hela trädgårdar.

Inom programmet kan du i ditt individuella val välja kurser så att du får en bredare behörighet till högskola och universitet. Då läser du svenska 2 inom programfördjupningen, svenska 3 och engelska 6 som individuellt val. Det finns också möjlighet att läsa matematik 2a som utökad kurs på skolan.

I utbildningen ingår dessutom hela 20 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) i trädgårdsbranschen.

Du får under dina studier här på Gamlebygymnasiet möjlighet till dessa certifikat:

  • Körkort
  • Traktorkort
  • Motorsåg A och B
  • Röjmotorsåg RA och RB
  • Arbete på väg
  • Sprutcertifikat
  • Jägarexamen

Framtid

Efter din utbildning kan du antingen söka arbete inom trädgårdsnäringen på till exempel trädgårdsbutiker, inom parkskötsel eller hos odlingsföretag. Behovet av arbetskraft inom trädgårdsnäringen är stort och de elever som väljer att läsa trädgård har mycket goda chanser till att få arbete direkt efter gymnasiet.

Om du istället vill läsa vidare till landskapsingenjör, trädgårdsingenjör eller hortonom så väljer du till kurser under dina tre år hos oss som gör att du förutom din gymnasiala yrkesexamen även får grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i matematik 2a.

Filmer

https://www.youtube.com/watch?v=G_OddNq6eWk