Lantbruk – Entreprenad

Vi erbjuder dig en grundläggande gymnasieutbildning som gör dig väl förbredd att arbeta inom lantbruk-entreprenadbranschen som exempelvis maskinförare.

Under dina tre år hos oss lär du dig att köra och sköta maskiner som t.ex. hjullastare, grävmaskiner och traktorer. Du lär dig göra enklare typer av grävarbeten såsom diken, vägar och brunnar. Med traktorn lär du dig utföra olika arbeten som plöjning, sådd och gödselkörning. Du får en bred kunskapsgrund att stå på när du lämnar Gamlebygymnasiet efter tre år och är väl förberedd att kliva ut i arbetslivet.

Dina studier

Lantbruk entreprenad startar precis som övriga yrkesförberedande program på gymnasieskolan med att ge dig förberedande kunskaper. Delar av den teoretiska delen av utbildningen läser du tillsammans med andra elever på skolan som läser naturbruksprogrammet. I årskurs 1 fokuserar vi på att ge dig både teoretisk och praktiskt grundutbildning. Den praktiska delen av utbildning är inriktad på säkerhet och att du ska få kunskap och färdighet som gör att du under senare del av utbildningen är redo att praktisera ute på lantbruksföretag i de gröna näringarna. Under din gymnasietid kommer du att ha runt 25 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Grundutbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktisk övning på skolan. Allt för att du ska vara förberedd när du kommer ut till de APL-gårdar som vi samarbetar med. Momenten i grundutbildningen sker på ett naturligt och pedagogiskt sätt. Med det menar vi att vi jobbar i skarpt läge redan på skolan och gör momenten i rätt ordning.

Framtid

Om du väljer Lantbruk- entreprenad har du en bred arbetsmarknad framför dig. Tänkbara arbetsområden är t.ex. att:

  • arbeta som entreprenör eller anställd med grävmaskiner eller andra anläggningsmaskiner som lastmaskiner eller hjullastare.
  • arbeta på någon industri som maskinförare på lastmaskin eller truck.
  • arbeta med lantbruksmaskiner på gård eller på någon maskinstation.
  • ta hand om ett eget lantbruk, med möjlighet att jobba utanför den egna gården som ett komplement.
  • arbeta som reparatör av anläggnings- eller lantbruksmaskiner.
  • arbeta som avbytare på gårdar.

Det här var bara några tänkbara arbeten. Givetvis finns också möjligheten att studera vidare, lite beroende av vilka kurser du väljer som individuella val. Väljer du praktiska kurser, framför de teoretiska som ger behörighet till högskolan, kan du komplettera dem senare.

Vill du läsa in grundläggande eller naturvetenskaplig behörighet efter dina studier finns den möjligheten på Gamleby Folkhögskola som ligger granne med Gamlebygymnasiet.