Vi kommer igen 2022!

Med anledning av rådande läge kommer Gamlebygymnasiet inte att arrangera Grönt Veckoslut 2021. Vi skjuter upp arrangemanget och kommer tillbaka 13–14 maj år 2022 större och starkare än någonsin.

Vi vill ta tillfället i akt att uppmana alla att stötta våra lokala näringsidkare på alla tänkbara vis för att hjälpa dem i detta svåra läge. Handla lokalt eller i vår utmärkta REKO-ring Tjust, hjälp varandra och lyssna på Folkhälsomyndighetens råd.

Med gröna hälsningar
Gamlebygymnasiet