Studenten 2021

Med anledning av det förbättrade smittspridningsläget i Västerviks kommun har skolan beslutat att utöka antalet gäster som varje avgångselev får bjuda in från två personer till fyra personer.

Student på Gamlebygymnasiet 10/6, 2021

Precis som förra året kommer studenten på Gamlebygymnasiet 2021 att genomföras i liten skala. Beslutet är fattat på inrådan av smittskyddsläkare i Region Kalmar län.
– Smittspridningen av Covid-19 är tyvärr fortfarande hög. Vi hoppas att det finns förståelse för att alla måste anpassa sig utifrån det allvarliga läge vi fortfarande befinner oss i, säger rektor Sofie Alvarsson.

Utgångspunkten är att studenten vid Gamlebygymnasiet sker klassvis och med endast fyra gäster per student. Detta med utgångspunkt från rådande regleringar och riktlinjer. För de gymnasieelever som tar studenten på Gamlebygymnasiet betyder det att betyg- och stipendieutdelning sker i klassrummet och att det traditionella ”utspringet” görs klassvis och med endast fyra gäster per student. När klassen samlas bjuder skolan på mat, kaffe och tårta och vi hoppas på att klassen och mentor får en riktigt fin stund tillsammans.

Efter utspring måste elev och anhöriga tyvärr lämna skolområdet omgående. Elever får inte kvarvara på skolområdet för att bevittna de andra klassernas utspring eller gratulera vänner i andra klasser. Det innebär att det inte får förekomma några folksamlingar på skolgården.

De studenter som önskar delta vid samlingen kontaktar skoladministratör Robin Masth per telefon (0493-142 00) eller mejl (robin.masth@gamlebygymnasiet.nu) senast den 2 juni och meddelar samtidigt namnen på de fyra besökare som studenten önskar ska delta vid utspringet.


Observera att om det blir lättnader i restriktionerna den första juni kan antalet gäster komma att utökas från 2 till 4. Eventuella förändringar i ovan givna information meddelas här på hemsidan 2 juni.

Gamlebygymnasiet 210521

Sofie Alvarsson
Rektor