Ny information om distansundervisning

Torsdagen den 21 januari meddelade regeringen och FHM viss justering i de rekommendationer som sedan tidigare funnits gällande fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning.

Information om distansundervisning på Gamlebygymnasiet

Från och med vecka 4 till och med vecka 13 kommer undervisningen ske på följande sätt:

  • Närundervisning på plats på skolan vecka 4-7 för årskurs 1 samt för DV18 och RID18.
  • Distansundervisning under samma period för årskurs 2 samt EN18, BA18 och TR18.

Vecka 8 sportlov

  • Närundervisning på plats på skolan vecka 9-13 för årskurs 2 samt för EN18, BA18 och TD18. BA18 och EN18 går ut på APL vecka 12.
  • Distansundervisning under samma period för årskurs 1.

Besked om studier för DSV18/NV18 vecka 11 meddelas via klassamordnare senast vecka 9.

Beslut fattat av rektor efter samråd med smittskyddet i Region Kalmar.

Huvudmannens beslut (pdf).


Praktisk information under distansundervisning

Schema

Alla undervisningen på distans går enligt ordinarie schema. Det betyder att lärare och elev loggar in på Google Classroom för den kurs som står på schemat. Lärare finns tillgänglig via Google Meet under den tid som lektionen pågår. Skolan uppmanar eleverna att regelbundet kolla schemat via skolans hemsida då det kan bli snabba ändringar på grund av rådande läge. Använd inte schemaappen då den inte uppdateras lika ofta som schemat på hemsidan!

Instruktioner för att komma igång med Google Meet klicka här.

Närvaro

För att få närvaro krävs att eleven är aktiv och deltar i de obligatoriska undervisningsmomenten på Google Meet samt att hen lämnar in efterfrågade uppgifter i tid. Om eleven inte är närvarande utan giltigt skäl kommer vi i vanlig ordning registrera det som ogiltig frånvaro och ta kontakt med elev och kanske vårdnadshavare.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs som vanligt till skolans sjukanmälningstelefon 0493-142 00 senast klockan 08.00 varje dag.

Inställda lektioner

Om en lektion är inställd på grund av lärares sjukdom meddelar läraren detta till eleven.

Prov

Respektive kurslärare kommer att ge eleven information om vad som händer med inplanerade prov. Räkna med att prov genomförs enligt tidigare besked.

Problem med Internet

Om eleven inte har tillgång till Internetanslutning hemma eller får problem med den, kontaktar eleven omgående skoladministratör Robin Masth på 0493-142 00.

Elevhälsa och stöd

Skolans elevstöd och elevassistenter finns tillgängliga under skoltid för elevernas bästa.

Vi förstår om du som elev tycker denna situation är jobbig. Du är därför alltid välkommen att kontakta kurator eller skolsköterska om de behöver någon att prata med. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Problem med Chromebook

Får eleven problem med sin Chromebook, kontakta skoladministratör Robin Masth (Robin kommer inte att kunna lösa alla problem omedelbart). Eleven ska även meddela detta till sin mentor för kännedom.

Kostnader för internat och kost

Elever behåller sin rätt till inackorderingstillägg från CSN under tiden som distansstudier pågår och skolan fakturerar även fortsättningsvis för login. Kostnadsreducering för kost kommer att ske.

Råd och tips till elever vid distansundervisning
Förberedelser och förutsättningar

En viktig förutsättning för att distansundervisningen ska fungera är att eleven tar stort eget ansvar för sina studier.

En andra viktig förutsättning för lyckad distansundervisning är att eleven följer vanliga rutiner, det vill säga äter bra, tränar fysiskt och sover ordentligt på natten. Vid deltagande i distansstudier förväntar vi oss att du som elev är påklädd och uppstigen ur sängen. Vi förväntar oss också att du har din kamera påslagen under hela lektionen.

Regler och riktlinjer

Den digitala undervisningen har samma ordningsregler som vanlig undervisning vilket innebär att det ska råda god studiero, tonen ska var god och att all kränkning är givetvis förbjuden.

Övriga frågor

Vid frågor rörande lektioner ombeds elever och vårdnadshavare att kontakta den lärare vars lektion det handlar om. Telefonnummer och mejladresser finns på skolans hemsida.

Vid frågor rörande kost och logi går det bra att kontakta internatansvarig Håkan Ringdahl.

Vid frågor rörande distansundervisning, skolplanering, ledning och styrning kontakta gärna rektor Sofie Alvarsson.