23/4: Information om undervisning på Gamlebygymnasiet

Från och med vecka 17 genomförs ordinarie utbildning enligt schema på plats på skolan eller på APL. Vi kommer att ha delade lunchtider för att minska trängseln i matsalen och det är viktigt att eleverna följer de instruktioner som ges på skolan. I vissa undervisningsmoment där avstånd inte går att hålla kommer elever och personal att bära skyddsutrustning bestående av munskydd. Eleverna kommer att få instruktioner hur dessa används för att undvika smittspridning. Mattiderna i matsalen kommer att delas upp och givna mattider måste hållas. Elever som bor på skolan internat måste tänka på att hålla avstånd till andra elever även på fritiden.

Vid minsta förkylningssymptom stannar eleven hemma och kommer inte till skolan eller till internatet. Elever som bor på internatet ska omgående resa hem vid symptom på sjukdom. Vid sjuksymptom ska eleven testa sig och följa de instruktioner som finns på www.1177.se. Vi ber elever och vårdnadshavare att meddela skolan när testning har genomförts. Det är av stor vikt att vi får kunskap om eventuella positiva Covid19-resultat då vi kan komma att behöva göra smittspårning på skolan. Vi jobbar hårt för att hålla skolan öppen och då måste vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen.

Beslut fattat av rektor efter samråd med smittskyddet i Region Kalmar.