Information angående Covid-19

Information 2022-01-31

Följande information är bland annat hämtad från: https://www.1177.se/Kalmar-lan/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-nar-ska-jag-stanna-hemma/ 

Du som har symtom
Stanna hemma om du får eller har symtom. Hur länge du behöver stanna hemma beror på om du har lämnat prov och vad provsvaret visar. Bor du på skolans internat och får symptom ska du åka hem och meddela skolan.  

Har du symptom och går i gymnasiet ska du göra PCR-test. Det gäller även om du är vaccinerad och även om du har haft covid-19 men det var för mer än tre månader sedan. Meddela alltid skolan om du gör ett positivt snabbtest eller om du har fått positivt besked på ett PCR-test. Skolan behöver göra smittspårning och du bidrar till att hindra eller begränsa smitta genom att lämna besked till skolan.

Du som inte har symptom 
Det här gäller i Region Kalmar län och eftersom vår skola ligger i Region Kalmar län utgår vi från den information de lämnar på sin hemsida.

Vuxna och barn som bor med någon som inte har konstaterad covid-19, men har symtom eller väntar på provsvar kan gå till förskola, skola och arbete som vanligt. Var extra uppmärksam på symtom. Symtomfria barn och ungdomar till och med gymnasieålder kan fortsätta att gå till förskola, förskoleklass, skolan och fritidsaktiviteter fast de har haft nära kontakt med någon som har covid-19. Det gäller även om de är ovaccinerade och även om de väntar på provsvar. Tvätta händerna ofta och håll avstånd om du har träffat eller bor med någon som är sjuk. Var uppmärksam på om du får några symtom.

Med nära kontakt menas att du och en annan person har varit inom två meter ifrån varandra i sammanlagt 15 minuter eller mer under ett dygn. Risken för smitta är större inomhus. Du räknas som nära kontakt även om personen fick veta att hen har covid-19 inom två dagar från att ni träffades.

Du som bor med någon som har covid-19 
Stanna hemma i fem dagar om du bor med någon som har lämnat ett positivt PCR-prov. Räkna från den dag som personen fick symtom. Stanna hemma även om du är utan symtom. Du bör även stanna hemma om den som är sjuk har fått ett positivt svar på ett antigentest som hen har köpt själv. Antigentest kallas också snabbtest.