Grönt veckoslut 2024 på Gamlebygymnasiet

Grönt veckoslut i strålande sol

 

Årets Grönt veckoslut gick av stapeln 17-18 maj i högsommarvärme med drygt 11 000 besökare på plats under två dagar. Grönt veckoslut är en hyllning till landsbygden och dess näringar och vi vill verkligen tacka alla de företag, föreningar och organisationer som deltog och visade upp sin verksamhet på plats i Gamleby och ett stort tack även till alla besökare som kom.

På fredagen besöktes vi av en stor mängd barn i mellanstadiet (1950 elever) och vi vill rikta ett särskilt tack till Tjustbygdens sparbank som bjöd alla skolor i Västerviks kommun på buss till Gamleby. Mycket värdefullt för mellanstadieeleverna att få nya kunskaper, upplevelser och titta på ladugårdar, maskiner och djur som används i livsmedelsproduktionen i Sverige. Förhoppningsvis kommer några av alla de ungdomar som besökte oss att bli företagare inom det gröna näringslivet i framtiden så att Sverige kan fortsätta att leverera livsmedel i världsklass.

Vi tog många nya grepp i år för att utveckla Grönt veckoslut som ett sätt att visa upp den geografiska plats som Hushållningssällskapet äger och driver Gamlebygymnasiet. Det finns en utmaning i att utveckla Grönt veckoslut och komplettera det som finns och samtidigt skapa något nytt! Vi har en målgrupp i barnfamiljer som uppskattar Grönt veckoslut och ser det som en slags återvändarhelg. Samtidigt vill vi locka professionen att också vilja komma hit. Ytterst är alla, unga som gamla, konsumenter vars val påverkar hur livsmedelsförsörjningen ser ut i Sverige. Vårt syfte är att det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden och då måste det också finnas arenor för att mötas.

I år satsade vi lite extra på att etablera en jord- och skogsbruksmässa. Vi brukar ha externa utställare men genom mässan blev det i år många fler. Drygt 70 externa utställare var med på plats. Mässans inriktning mot jord, skog och entreprenad skapade en naturlig mötesplats för både företagare och konsumenter. Det vi behöver arbeta vidare med inför 2026 är att bättre tydliggöra hur stort området är och visa var alla utställare finns så att inga besökare missar alla spännande utställare. Nu vilar vi upp oss ett år och sedan startar planeringen hösten 2025 inför Grönt veckoslut som nästa gång arrangeras 22-23 maj 2026.

https://gamlebygymnasiet.nu/om-oss/

Välkomna åter 2026