31/3: Fortsatt växelvis fjärr- och närundervisning

Huvudmannen har tillsammans med rektor för Gamlebygymnasiet, efter samråd med smittskyddet inom regionen, fattat beslut om fortsatt växelvis fjärr- och närundervisning. Beslutet gäller till och med 3 maj.

Information om distansundervisning på Gamlebygymnasiet

Från och med vecka 15 till och med vecka 18 kommer undervisningen ske på följande sätt:

Närundervisning på plats på skolan vecka 15 och 16 för årskurs 1 samt för DSV18.

Distansundervisning under samma period för årskurs 2.

Årskurs tre genomför APL enligt plan vecka 15 och 16 (med undantag av DSV18 som är på skolan).

Vecka 17 är åk 2 välkomna tillbaka till skolan, men vi kan i dagsläget inte fatta något beslut om vad det innebär för ettornas del utan avvaktar läget med smittspridningen i samhället. Vår förhoppning är att smittspridningen i samhället vid det laget har gått ner radikalt så att även ettorna kan få närundervisning vecka 17, men det får vi återkomma till vecka 16.

Vecka 18 har ettorna naturbruksvecka och tvåorna simundervisning – så då räknar vi med att kunna ha både åk 1 och 2 på plats och förhoppningsvis även de klasser i åk 3 som återkommer efter APL den veckan.

Vidare besked för undervisningen från och med vecka 17 meddelas här på hemsidan och via sms till våra elever under vecka 16.

Beslut fattat av rektor efter samråd med smittskyddet i Region Kalmar.

Sofie Alvarsson
Rektor
Gamlebygymnasiet

Huvudmannens beslut (PDF).


Praktisk information under distansundervisning

Schema

Alla undervisningen på distans går enligt ordinarie schema. Det betyder att lärare och elev loggar in på Google Classroom för den kurs som står på schemat. Lärare finns tillgänglig via Google Meet under den tid som lektionen pågår. Skolan uppmanar eleverna att regelbundet kolla schemat via skolans hemsida då det kan bli snabba ändringar på grund av rådande läge. Använd inte schemaappen då den inte uppdateras lika ofta som schemat på hemsidan!

Instruktioner för att komma igång med Google Meet klicka här.

Närvaro

För att få närvaro krävs att eleven är aktiv och deltar i de obligatoriska undervisningsmomenten på Google Meet samt att hen lämnar in efterfrågade uppgifter i tid. Om eleven inte är närvarande utan giltigt skäl kommer vi i vanlig ordning registrera det som ogiltig frånvaro och ta kontakt med elev och kanske vårdnadshavare.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs som vanligt till skolans sjukanmälningstelefon 0493-142 00 senast klockan 08.00 varje dag.

Inställda lektioner

Om en lektion är inställd på grund av lärares sjukdom meddelar läraren detta till eleven.

Prov

Respektive kurslärare kommer att ge eleven information om vad som händer med inplanerade prov. Räkna med att prov genomförs enligt tidigare besked.

Problem med Internet

Om eleven inte har tillgång till Internetanslutning hemma eller får problem med den, kontaktar eleven omgående skoladministratör Robin Masth på 0493-142 00.

Elevhälsa och stöd

Skolans elevstöd och elevassistenter finns tillgängliga under skoltid för elevernas bästa.

Vi förstår om du som elev tycker denna situation är jobbig. Du är därför alltid välkommen att kontakta kurator eller skolsköterska om de behöver någon att prata med. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Problem med Chromebook

Får eleven problem med sin Chromebook, kontakta skoladministratör Robin Masth (Robin kommer inte att kunna lösa alla problem omedelbart). Eleven ska även meddela detta till sin mentor för kännedom.

Kostnader för internat och kost

Elever behåller sin rätt till inackorderingstillägg från CSN under tiden som distansstudier pågår och skolan fakturerar även fortsättningsvis för login. Kostnadsreducering för kost kommer att ske.

Råd och tips till elever vid distansundervisning
Förberedelser och förutsättningar

En viktig förutsättning för att distansundervisningen ska fungera är att eleven tar stort eget ansvar för sina studier.

En andra viktig förutsättning för lyckad distansundervisning är att eleven följer vanliga rutiner, det vill säga äter bra, tränar fysiskt och sover ordentligt på natten. Vid deltagande i distansstudier förväntar vi oss att du som elev är påklädd och uppstigen ur sängen. Vi förväntar oss också att du har din kamera påslagen under hela lektionen.

Regler och riktlinjer

Den digitala undervisningen har samma ordningsregler som vanlig undervisning vilket innebär att det ska råda god studiero, tonen ska var god och att all kränkning är givetvis förbjuden.

Övriga frågor

Vid frågor rörande lektioner ombeds elever och vårdnadshavare att kontakta den lärare vars lektion det handlar om. Telefonnummer och mejladresser finns på skolans hemsida.

Vid frågor rörande kost och logi går det bra att kontakta internatansvarig Håkan Ringdahl.

Vid frågor rörande distansundervisning, skolplanering, ledning och styrning kontakta gärna rektor Sofie Alvarsson.