Föräldramöten om hur vuxna kan stötta kommunens unga

Under fem kvällar i slutet av november och början av december arrangerar Västerviks kommun i samarbete med Polisen och Region Kalmar län föräldramöten där kommunen och en lång rad inbjudna gäster vill träffa föräldrar och prata om hur vuxenvärlden kan stötta och finnas där för alla ungdomar.

Träffarna vänder sig till föräldrar till både barn i grundskolan och ungdomar på gymnasiet och anledningen till träffarna är att det finns en oro från bland annat skolan, socialtjänst, fritidsgårdar, polis, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshälsan och räddningstjänst om utvecklingen i kommunens samhällen under senaste året.

Vi är oroliga för den hårda samhällsutvecklingen våra ungdomar befinner sig i. Nu vill träffa dig som förälder och se hur vi tillsammans kan finnas till för våra ungdomar, säger Ewa Myhrén, grundskolechef i Västerviks kommun.

På plats under de fem kvällarna finns representanter från bland annat socialtjänst, elevhälsa, rektorer, fritidsgårdar, familjeenhet och räddningstjänst från Västerviks kommun, tillsammans med Polisen och psykiatrin och barn- och ungdomshälsovården från Region Kalmar Län.

Tid och plats:

Västervik onsdag 8 december
18.30-20 Västerviks Gymnasium, aulan.
I första hand för föräldrar till elever på gymnasiet, men alla är välkomna