Fjärrundervisning

Till elever och vårdnadshavare

Situationen som vi befinner oss i nu är helt ny för alla, både för elever och för lärare. Alla måste därför vara medvetna om att allt inte kommer att fungera helt smärtfritt, åtminstone inte i början. Men om alla hjälps åt ska vi ta oss igenom den här situationen också. Vi som skola är därför mycket måna om att ni som är vårdnadshavare stöttar och hjälper era ungdomar i detta.

Vi vill också poängtera att även om situationen är ovanlig så är det fortfarande undervisning som ska genomföras. Eleverna får kontinuerligt uppgifter och lektioner kommer att genomföras digitalt.

Take-away lunch för distansarbetande gymnasieelever

Så här fungerar det för dig som är elev på Gamlebygymnasiet

 • Varje dag innan kl. 11.00 kommer du få ett SMS och ett mail med en länk till en enkät som du ska använda som betalning.
 • På lunchrasten, någon gång mellan kl. 11.00-13.00 besöker du den restaurangen som du vill hämta din lunch på.
 • När du beställer lunchen i kassan visar du från Västerviks gymnasium ditt Skol-ID kort (för att visa att du är en behörig gymnasieelev på Västerviks Gymnasium) och öppnar ditt sms eller mailet med den länken till enkäten som du fått utskickat till dig (OBS! Klicka inte på länken innan du beställt eftersom du endast har möjlighet att välja restaurang en gång per dag). Obs! Inget ID-kort behövs för elever på Gamlebygymnasiet.
 • I enkäten finns endast ett fält:
  Välj restaurang
  Du ska alltid visa den du handlar av när du gör ditt val i enkäten. Det är själva betalningen för lunchen.
 • Lunchen ska ätas som en ”Take-Away”. Du får alltså inte sitta i restaurangen och äta utan ta med den hem.
 • Observera att du inte får hämta mat om du är sjuk eller har symptom
 • Håll avstånd i kön
 • Lyssna på restaurangpersonalen

För mer information och uppdateringar besök regelbundet Västervik kommuns hemsida: https://www.vastervik.se/Utbildning-och-forskola/Gymnasium/nyheter-gymnasier/take-away-till-gymnasieelever/

Praktisk information inför fjärrundervisning från och med den 23 mars

Veckobrev

Varje måndag morgon kommer ett veckobrev att läggas ut i elevernas klassrådsrum i Google Classroom med instruktioner om uppgifter och mötestider för kommande vecka. Vi kommer också att ha klassråd/mentorstid på måndagar klockan 09.00 (med start vecka 14).

Lärare

Alla lärare kommer att arbeta enligt schema vilket betyder att digitala möten bokas in på de tider där eleverna vanligtvis har lektion. Lektionerna kommer att se olika ut men i kursens rum på Google Classroom kommer det att finnas information om vad eleven ska göra.

Närvaro

För att få närvaro krävs att eleven är aktiv och deltar i de obligatoriska undervisningsmomenten på Google Meet samt att hen lämnar in efterfrågade uppgifter i tid.  Om eleven inte är närvarande utan giltigt skäl kommer vi i vanlig ordning registrera det som ogiltig frånvaro och ta kontakt med elev och kanske vårdnadshavare.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs som vanligt till skolans sjukanmälningstelefon 0493 142 00 senast klockan 12.00 samma dag.

Inställda lektioner

Om en lektion är inställd på grund av lärares sjukdom meddelar läraren detta till eleven.

Prov

Respektive kurslärare kommer att ge eleven information om vad som händer med inplanerade prov.

Problem med internet

Om eleven inte har tillgång till Internetanslutning hemma eller får problem med den, kontaktar eleven omgående skoladministratör Robin Masth på 0493 142 00.

Elevhälsa och stöd

Skolans elevstöd och elevassistenter finns tillgängliga hela tiden för elevernas bästa. I veckobrevet som går ut till eleverna finns utförlig information om hur stödet arbetar.

Vi förstår om elever tycker denna situation är jobbig. De är därför alltid välkomna att kontakta kurator eller skolsköterska om de behöver någon att prata med. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Problem med Chromebook

Får eleven problem med sin Chromebook, kontakta skoladministratör Robin Masth (Robin kommer inte att kunna lösa alla problem omedelbart). Eleven ska även meddela detta till sin mentor för kännedom.

Råd och tips till elever vid fjärrundervisning

Förberedelser och förutsättningar

En viktig förutsättning för att fjärrundervisningen ska fungera är att eleven tar eget ansvar för sina studier.

En andra viktig förutsättning för lyckad fjärrundervisning är att eleven följer vanliga rutiner, det vill säga äter bra, tränar fysiskt och sover ordentligt på natten.

Regler och riktlinjer

Den digitala undervisningen har samma ordningsregler som vanlig undervisning vilket innebär att det ska råda god studiero, tonen ska var god och att all kränkning givetvis är förbjuden.

Instruktioner för att komma igång med Google Meet klicka här.

 


Tidigare information

Med anledning av regeringens besked om att det ska vara fjärrundervisning för gymnasieskolor från och med imorgon 18 mars, planerar vi nu för detta och förbereder oss för, att under ordnade former få hem våra elever till sina hemorter. Vi beräknar att vara fullt igång med fjärrundervisningen från och med måndag.

Uppdaterad 6/4

Information om hur kostnader avseende inackordering faktureras då skolan bedriver fjärrundervisning. Läs mer här.

Uppdaterad 17/3, 16:26

Från och med måndag den 23/3 går Gamlebygymnasiet över till fjärrundervisning med anledning av Regeringens beslut om att stänga Sveriges gymnasieskolor.

Beslutet innebär att varje elev får ta ett stort eget ansvar över sina studier. Vi kommer att göra allt vi kan för att stötta dem i arbetet med vi räknar med alla vårdnadshavares stöd så att eleverna kan sköta studierna så bra som möjligt hemifrån.

Vi har idag informerat eleverna om att de ska ta hem sina Chromebooks, laddare samt läroböcker. Elev som inte har varit på skolan under dagen ges möjlighet att snarast hämta sitt undervisningsmaterial.

På måndag klockan 09.00 kommer lärarna att lägga ut information i elevernas klassrådsrum på Google Classroom. Där finns instruktioner om hur fjärrundervisningen för kommande vecka kommer att se ut.

Elever som är, eller ska på, APL fortsätter med detta enligt lagd plan.

Vi använder vår hemsida som huvudsaklig informationskälla. Den uppdateras kontinuerligt.

Då det gäller skolans internat har vi börjat stänga det och eleverna är på väg hem. Elever som bor inom en radie om tio mil från skolan ska åka hem redan idag. Långväga elever har möjlighet att stanna över natt till imorgon och middag serveras för dem ikväll och de får frukost imorgon. För frågor rörande internatet kontakta internatföreståndare Håkan Ringdahl via mejl hakan.ringdahl@gamlebygymnasiet.nu eller telefon 073 414 2122.

Vi förstår att den uppkomna situationen kan skapa mycket tankar och känslor hos våra elever och de får gärna kontakta vår kurator Annette Diener på annette.diener@gamlebygymnasiet.nu eller telefon 073 414 2121.

Vid övergripande frågor kontakta rektor Sofie Alvarsson framför allt via sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu.

 


Tidigare information

Eleverna kommer att informeras i Universalen under eftermiddagen om hur fjärrundervisningen kommer att gå till.

Årskurs 1 samlas klockan 12.45–13.15
Årskurs 2 samlas klockan 13.30–14.00
Årskurs 3 samlas klockan 14.30–15.00

Alla elever som bor på skolans internat samlas i Universalen klockan 15.15 oavsett vilken årskurs hen går i och oavsett om man har varit på den informationen i Universalen som handlar om hur hemundervisningen ska gå till.

Vårdnadshavare till minderåriga elever kommer under eftermiddagen att få information från skolan via SMS.

Planerad APL genomförs enligt plan.

Vi vill poängtera att vi kommer att fortsätta att bedriva undervisning. Elever som inte gör de uppgifter som finns via vår digitala lärplattform riskerar att inte bli godkända i kurserna. Lärarna arbetar som vanligt och kommer att kunna ha regelbunden kontakt med sina elever.

Vid frågor kontakta rektor Sofie Alvarsson framför allt via SMS till 0703 20 09 04 eller sofie.alvarsson@gamlebygymnasiet.nu.