Dexter/IST

Välkommen till Dexter. Här kan du bland annat se på dina betyg, schema, frånvaro och klasslista med mera.

Inloggning till Dexter

Inloggning IST-Lärande (elev)