Beslut angående viss undervisning på distans

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som är huvudman för Gamlebygymnasiet, har fattat ett övergripande beslut om att från och med måndagen den 23 november och fram till jullovet, med anledning av Coronapandemin genomföra undervisning delvis på distans och för vissa grupper av elever.

Beslutet har fattats för att kunna minska trängseln på skolan och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokala allmänna råd och därmed minska smittspridningen. En viktig anledning till beslutet är att många elever reser till och från skolan med kollektivtrafik både lokalt och nationellt mellan olika regioner. Ingelstadgymnasiet bestämmer själva upplägget för distansundervisningen. Specifik information om vilka elever som ska läsa på distans och vilka som ska befinna sig på skolan ges i klasserna samt här på skolans hemsida, där även vårdnadshavare kan ta del av informationen.

Kontakta gärna skolan via telefon eller mejl vid frågor.

Läs det formella beslutet här.

Delvis distansundervisning på Gamlebygymnasiet

Läs mer om vad som gäller under kommande veckor genom att klicka på länken nedan.

Detta gäller vid distansundervisning på Gamlebygymnasiet.