Trädgård

Att läsa trädgårdsinriktningen på Gamlebygymnasiet innebär att du kommer att lära dig mycket om växter, trädgård- och parkskötsel  samt hur man anlägger och underhåller olika utemiljöer. Programgemensamma kurser läser du tillsammans med övriga elever på Naturbruksprogrammet. Utbildningen varvar teori och praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) under tre år. Minst 15 veckor kommer du att tillbringa på något företag verksamt inom trädgårdsnäringen så att du verkligen ska få en förståelse för yrket, utvecklas i det praktiska arbetet och knyta kontakter för framtiden.

Behovet av arbetskraft inom trädgårdsnäringen är mycket stort på grund av att det är relativt få elever i hela Sverige som väljer att läsa trädgård. De elever som gör det har väldigt goda chanser att få arbete.

Gamlebygymnasiet är synnerligen lämpligt som utbildningsplats för trädgårdsutbildning med tillgång till stora grönområden, en av Sveriges absolut bästa markbyggnadshallar samt ett mycket nära samarbete med handelsträdgården Lindas trädgård som hyr lokaler på skolans område. Förutsättningarna för dig som elev att tillgodogöra dig utbildningen i den lärmiljön är goda.

Efter genomfört gymnasium kan du antingen söka arbete inom trädgårdsnäringen på till exempel trädgårdsbutiker, inom parkskötsel eller hos odlingsföretag. Arbetsmarknaden är stor och god. Om du vill läsa vidare till tillexempel hortonom, landskapsarkitekt eller trädgårdsingenjör så väljer du kurser under dina tre år hos oss som gör att du förutom din gymnasiala yrkesexamen även får grundläggande behörighet för högskolestudier.

Varmt välkommen med att kontakta Ellen Olovsson på 0734-142134 eller ellen.olovsson@gamlebygymnasiet.nu om du är intresserad.

Sökkoden:
NBTRA,  Trädgård

För dig som även behöver vår läns- och kommunkod är den; 7883.
Bor du utanför Kalmar län? Kontakta SYV på din skola så får du hjälp med att söka.