Dina studier

Du läser kemi 1 och 2, matematik 1-4 och fysik 1b1, 1b2 samt fysik 2 – samtidigt som du ges möjlighet att klara en yrkesexamen. Kurserna erbjuds inom ramen för programfördjupningen, individuellt val och utökat program och du tar studenten med både yrkesexamen och särskild behörighet till högskola och universitet.

När du läser vidare på högskola/universitet kommer du att ha mycket nytta av den praktiska kunskapen och erfarenheten av djur och natur, som du fått under din utbildning hos oss – och inte minst, du har haft en rolig och varierande gymnasietid. Förutom att teori och praktik varvas i undervisningen, så ges du möjlighet att under den 15 veckor långa arbetsförlagda utbildningen (APL) få inblick i intressanta yrken inom ditt intresseområde.