Praktikgårdar

Vi har ett nära samarbete med gårdar runt skolan för APL och SPL. APL står för arbetsplatsförlagt lärande där gårdarna tar emot enstaka elever under en praktikperiod. SPL står för skolplatsförlagt lärande där våra lärare åker till utvalda gårdar tillsammans med elever för lärarledd utbildning i grupp.

De gårdar som tar emot elever går en handledarutbildning. Under våren anordnades en informationsträff för handledarna som var mycket uppskattad. Några av dem som var med träffar du här:

Bjorn_RiedmullerIntervju med Björn Riedmüller, Stora Sandereds Gård

Björn Riedmüller på Stora Sandered deltog på den informationsträff som Gamlebygymnasiet arrangerade för de gårdar som vill vara med i samarbetet för den nya lantbruksutbildningen. Stora Sandered ligger någon mil nordost om Loftahammar och har en areal om 300 ha. Verksamheten är inriktad på maskiner och växtodling.

Fick du veta något som du inte kände till tidigare?
Ja, nytt för mig var informationen om den nya lantbruksutbildningen. Det verkar jättebra. Jag tror att det här är ett bra sätt att arbeta på.

Varför vill du vara apl-värd för Lantbruksutbildningen?
Både för näringen och för egen del. Näringen behöver välutbildad arbetskraft och självklart hoppas jag kunna hitta bra personer som jag kan rekrytera till min egen verksamhet i framtiden. Det är viktigt att eleverna får en inblick i hur det fungerar i verkligheten. Jag tror och hoppas att samarbetet kommer gynna såväl näringen som skolan.

Karin_Lowenborg02Intervju med Karin Löwenborg – Odensviholms GårdIntervju med Karin Löwenborg, Odensviholms Gård

Karin Löwenborg deltog i en informationsträff som Gamlebygymnasiet arrangerade för de gårdar som vi samarbetar med för Lantbruksutbildningen. Odensviholms Gård, som ligger 15 km väster om Gamleby, har 500 mjölkkor och drygt 550 kalvar och kvigor. Totalt har man en areal om 450 ha åker och 160 ha bete.

Varför vill ni vara apl-värd för Lantbruksutbildningen?
Vi har haft elever många gånger hos oss. Det är viktigt för näringen att få fram bra arbetskraft och kan vi hjälpa till genom att ta emot elever i vår produktion så gör vi gärna det. Det är dessutom roligt att ha eleverna på gården.

Vad tyckte du om handledarträffen?
Det var en bra dag. Bra information om den modernisering som görs av lantbruksutbildningen. Det känns genomtänkt och ett lyft inför framtiden. Att vi dessutom fick en föreläsning om systematiskt arbetsmiljöarbete var nyttigt. Det är ett område som man alltid behöver lära sig mer om.

Per_OhlssonIntervju med Per Ohlsson – Vinö SäteriIntervju med Per Ohlsson, Vinö Säteri

Per Ohlsson var en av ca 30 deltagare i den informationsträff som Gamlebygymnasiet arrangerade för gårdar som vi samarbetar med för Lantbruksutbildningen. Vinö Säteri ligger 2 mil öster om Gamleby är inriktat på kött, växtodling, betesdrift och skog. På gården finns 700 ha skog och åkermark.  Per köpte gården tillsammans med sin fru Kristina 2008.

Vad tyckte du om dagen?
Det har varit intressant och givande. Föreläsningen om Systematiskt arbetsmiljöarbete var mycket bra och blir en bra hjälp för att komma igång med det arbetet.

Varför vill ni vara apl-värd för Lantbruksutbildningen?
Jag tycker det är roligt och stimulerande att jobba med elever. Det är inte bara de som lär sig nya saker när de är hos oss. Vi får oss mycket nytt till livs av eleverna också.

Vad tror du att du kommer att få ut av samarbetet?
Jag vill förmedla mer om den produktion vi håller på med. Förmedla kunskap. Och vi i näringen får välutbildad arbetskraft – som vi så mycket väl behöver.

 

Gårdar som vi samarbetar med
Här är ett urval av gårdar som vi samarbetar med för den nya lantbruksutbildningen.

Är du också intresserad av att bli praktikvärd?
Hör av dig till utbildningsansvarig på respektive skola.