Framtid

Goda möjligheter att få jobb
Det finns ett mycket stort behov av välutbildad arbetskraft inom de gröna näringarna och för näringen innebär den nya utbildningen att det finns tillgång till bättre utbildad arbetskraft. Vårt breda kontaktnät i näringen skapar möjligheter för dig att få kontakter som kan leda till en anställning direkt efter examen och det finns alltså goda möjligheter för dig att få jobb direkt efter examen som t ex djurskötare eller maskinförare.

Läsa vidare
Du som vill läsa vidare på yrkeshögskola kan bli driftsledare eller gårdsmästare. Om du vill läsa på högskola eller universitet efter gymnasiet väljer du kurser som individuellt val eller utökad kurs t ex svenska, engelska och matematik, som du behöver för vidare studier. Lantmästarutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är ett exempel på högre studier inom naturbruket men dörren är förstås öppen även för andra utbildningar såsom agronom, veterinär, skogsmästare och jägmästare.

studenter