Dina studier

Grundutbildningen – en viktig byggsten i lantbruksutbildningen

Lantbruksutbildningen startar precis som övriga yrkesförberedande program på gymnasieskolan med att ge dig förberedande kunskaper. Delar av den teoretiska delen av utbildningen läser du tillsammans med andra elever på skolan som läser naturbruksprogrammet. I årskurs 1 fokuserar vi på att ge dig både teoretisk och praktiskt grundutbildning. Den praktiska delen av utbildning är inriktad på säkerhet och att du ska få kunskap och färdighet som gör att du under senare del av utbildningen är redo att praktiskera ute på lantbruksföretag i de gröna näringarna. Grundutbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktisk övning på skolan. Allt för att du ska vara förberedd när du kommer ut till de APL-gårdar som vi samarbetar med. Momenten i grundutbildningen sker på ett naturligt och pedagogiskt sätt. Med det menar vi att vi jobbar i skarpt läge redan på skolan och gör momenten i rätt ordning.

Grundutbildningen startar termin 1 och pågår en bit in i termin 3 och är baserad på:

  • naturbruksprogrammets kunskapsmål
  • näringens krav på förberedelser
  • säkerhetsaspekter baserade på arbetsmiljölagen

Kurser som ingår i grundutbildningen:

Ht årskurs 1:

  • Grundläggande körutbildning på körgård.

Vt årskurs1:

  • Grundläggande körning med vårbruksmaskiner. Grödetablering. Vallskörd. Grundläggande djurskötsel.

Ht årskurs 2:

  • Skörd och grundläggande höstjordbearbetning.

Årskurs 3:

  • Växtodlingsplanering för undervisningslantbruket.
  • Arbete med Dataväxt (planeringsprogram) och växtodlings- och maskinekonomi.
  • Eleverna planerar ettornas praktiska undervisning.

Fördjupad information:

Traktorkörning (del av kursen) ingår för alla elever som går Naturbruksprogrammet.

Fordon och redskap ingår för de som läser Naturbruksprogrammet och har valt inriktning Lantbruk. I kursen ingår att du läser till traktorkörkort. Vi använder samma körkortsprogram som körskolorna vilket bland annat innebär att du kan plugga hemifrån. Den praktiska delen sker under vårbruket.

Växtodling 1. Den praktiska delen sker under vårbruket. Du får träna på körning med olika fordonskombinationer (olika redskap och vagnar). Under höstbruket tränar vi tröskning, stubbearbetning, vallskörd, plöjning och höstsådd.