Lantbruk

Sveriges modernaste lantbruksutbildning

Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och vi har moderniserat lantbruksutbildningen för att du som elev ska få de bästa förutsättningarna för att arbeta med det du är intresserad av efter gymnasiet. Stor del av undervisningen sker i samarbete med gårdar med den senaste lantbrukstekniken, den bästa djurvården eller andra praktikplatser med spetskompetens inom lantbruk. För dig som elev innebär det större möjligheter att få lära i modern miljö och få djupare kunskaper från riktiga företag inom de gröna näringarna.

En del av den teoretiska delen av utbildningen görs i praktisk miljö istället för i en lektionssal. Du får därmed en helhetssyn i både teori och praktik. Och ett naturligt sammanhang skapas. Precis som tidigare kommer vi tillsammans med lärare från skolan att besöka gårdar gruppvis, så kallat skolplatsförlagt lärande (SPL). Det innebär att vi under ett par timmar eller en dag besöker ett lantbruksföretag i skolans närhet där skolans lärare tillsammans med företagets personal undervisar på plats i till exempel mjölkning, smågrisproduktion eller tröskning. Ett viktigt utbildningsmoment på naturbruksprogrammet är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Totalt 30 veckor av din utbildning gör du praktik på ett lantbruksföretag. Du kan dela upp din APL så att du under studietiden hos oss kan få erfarenhet och kunskap från flera olika företag.

För dig som elev i den nya lantbruksutbildningen är de största fördelarna:

  • fler veckors arbetsplatsförlagd utbildning
  • möjlighet att välja inriktning på praktikgård utifrån ditt intresse
  • en bredare utbildning tack vare en fördjupad kontakt med näringen

Närhet till Sveriges främsta mjölkproducenter
Ogestad Egendom som är Sveriges största mjölkproducent arrenderar mark och ekonomibyggnader på Gamlebygymnasiet sedan mars 2014. Gården gör bland annat en unik satsning på empryotransfer på Gamlebygymnasiet. Läs mer om samarbetet här.

Är du nyfiken på att veta mer?
Hör av dig till Daniel Kvist, utbildningsansvarig för Lantbruk.
Telefon: 073-414 21 16 eller mail: daniel.kvist@gamlebygymnasiet.nu