Dina studier

Grundutbildningen – en viktig byggsten i lantbruk entreprenadutbildningen

Lantbruk entreprenad är utbildningen för dig som är intresserad av såväl ”gula maskiner” som av lantbruk. Vi erbjuder dig en grundläggande gymnasieutbildning som gör dig väl förbredd att arbeta inom lantbruk-entreprenadbranschen som exempelvis maskinförare. Under dina tre år hos oss lär du dig att köra och sköta maskiner som exempelvis truck, grävmaskiner och traktorer. Du lär dig göra enklare typer av grävarbeten såsom diken, vägar och brunnar. Med traktorn lär du dig utföra olika arbeten som plöjning, sådd och gödselkörning. Du får en bred kunskapsgrund att stå på när du lämnar Gamlebygymnasiet efter tre år och är väl förberedd att kliva ut i arbetslivet.

Lantbruk entreprenad startar precis som övriga yrkesförberedande program på gymnasieskolan med att ge dig förberedande kunskaper. Delar av den teoretiska delen av utbildningen läser du tillsammans med andra elever på skolan som läser naturbruksprogrammet. I årskurs 1 fokuserar vi på att ge dig både teoretisk och praktiskt grundutbildning. Den praktiska delen av utbildning är inriktad på säkerhet och att du ska få kunskap och färdighet som gör att du under senare del av utbildningen är redo att praktiskera ute på lantbruksföretag i de gröna näringarna. Grundutbildningen ger dig teoretiska kunskaper och praktisk övning på skolan. Allt för att du ska vara förberedd när du kommer ut till de APL-gårdar som vi samarbetar med. Momenten i grundutbildningen sker på ett naturligt och pedagogiskt sätt. Med det menar vi att vi jobbar i skarpt läge redan på skolan och gör momenten i rätt ordning.

Grundutbildningen startar termin 1 och pågår en bit in i termin 3 och är baserad på:

  • naturbruksprogrammets kunskapsmål
  • näringens krav på förberedelser
  • säkerhetsaspekter baserade på arbetsmiljölagen

Marken runt skolan som skolan äger men som Ogestad Egendom brukar omfattar 400 ha jordbruksmark. Genom samverkansavtal kan skolan nyttja stallar och åkermark som utbildningsmiljö och eleverna får på nära håll se och delta i hur ett professionellt lantbruksföretag drivs. I ladugården på skolans område har Ogestad en elitbesättning bestående av 80 mjölkkor. På grannfastigheten bedrivs svinproduktion och genom samverkansavtal har Gamlebygymnasiet tillgång till svinstallet som utbildningsmiljö. Skolan har en stor välutrustad verkstad, ett flertal traktorer och ett stort antal maskiner för jordbearbetning, sådd och skörd. Anläggningsarbeten kan praktiseras i skolans markbyggnadshall som är 18 * 33 meter stor och innehåller två stycken ”sandlådor” som var och en är 6*16 meter. Takhöjden i hallen är 8 m. Markbyggnadshallen är en av Sveriges bästa för sitt ändamål genom sin storlek och rymd.

IMG_0095_0