Dina studier

Första året läser du kurser så som Svenska, Matematik, Engelska, Naturkunskap och Naturbruk. För att du ska få en förståelse för viltets förutsättningar läser du kurserna Marken och växternas biologi och Växtkunskap. Fordon och redskap är en annan kurs där du bland annat kommer att få köra fyrhjuling och ta traktorkörkort.

I årskurs ett ligger fokus på grunder i jakt- och viltvård och på din jägarexamen. Viktiga inslag är vapenhantering och skytte. Vi utför praktiskt arbete med tillverkning av olika anordningar som används inom jakt och viltvård, till exempel jakttorn, fällor och utfodringsautomater. Du får kunskaper om jaktmetoder samt förmåga att använda och vårda utrustning i samband med jakt. Du får också grunder i tillvaratagande av vilt samt artkunskap. Du får träning i guidning och första året ansöker du också om dispens på vapenlicens.

I årskurs två har du fått dispens på vapenlicens. I Jakt- och viltvård 2 fördjupar du dina kunskaper inom jakt- och viltvård. Du får träna din förmåga att utföra viltinventeringar samt att tolka och upprätta viltvårdsplaner. Du fortsätter att träna på skytte och praktiskt arbete med viltvård i olika former.

I årskurs tre läser du Jakt- och viltvårdsspecialisering vilket innebär att du fortsätter fördjupa dig inom jaktens olika former. Under det tredje läsåret fortsätter vi att öva guidning och servicekunskap.

Under utbildningens gång kommer du att lära dig om hur du bemöter jaktgäster, hur man anordnar och säljer jakter, olika former av jakt och viltvårdsmetoder, samt hur man tar hand om och förädlar det byte som jakten ger. För att du ska få en bred och användbar utbildning, gör vi många studiebesök och du har minst 15 veckors APL (praktik) under din utbildning. Genom APL får du
möjlighet att träffa många olika arbetsgivare och bygga ett nätverk som kan leda till anställning i framtiden.