Dina studier

Häst & Ridsport är en utbildning för dig som är intresserad av att jobba med hästar och vill ha en bred utbildning.

Teori varvas med praktik och detta gör att du lättare får förståelse för det du läser. Du får möjlighet att välja kurser efter dina intressen. När du har stallturer får du vara med och ta ansvar för den dagliga skötseln i stallet.

Under årskurs två och tre gör du praktik på företag utanför skolan och då kan du välja den inriktning du är intresserad av. Du har också möjlighet att åka utomlands under din praktiktid.

I årskurs tre kan du göra yrkesprovet för hästskötare vilket innebär att du under en hel dag testas i dina färdigheter i bl a ridning/körning, hästkunskap och foder.

Inom programmet kan du i ditt individuella val också välja kurser så att du får en bredare behörighet till högskola och universitet. Då läser du svenska 2 inom programfördjupningen, svenska 3 och engelska 6 som individuellt val. Matematik 2a kan du läsa som utökad kurs för särskild behörighet till bl.a. hippologprogrammet.