Djurvård

Programplan

Här hittar du en kort beskrivning om vilka kurser du läser i fördjupning Djurvård och vad de innehåller. Längst ner på sidan kan du ladda ner timplanen för Djurvård.

Förutom de gymnasiegemensamma ämnena och karaktärsgemensamma ämnen läser du följande kurser:

Sällsksapsdjur 1 och 2 – I dessa två kurser får du lära dig att sköta alla vanliga sällskapsdjur. Du kommer att få lära dig mer om deras ursprung, naturliga beteende, behov och vad du kan göra för att de ska må så bra som möjligt genom att lära dig mer om miljöberikning. Du får givetvis även lära dig att hantera alla våra olika djurarter.

Djur i zoohandel – Är kursen där du fördjupar dina kunskaper om alla sorters djur som säljs i zooaffärer, vilka lagar och bestämmelser som en zooaffär måste följa, hantering av varor såsom foder och tillbehör som säljs i zooaffärer. Kort sagt, du lär dig hur en zooaffär ska skötas!

Djurvård inom djurens hälso-och sjukvård –  Här lär du dig hur man tar hand om sjuka djur, lägger bandage, förhindrar smittspridning,  vanliga djursjukdomar och mycket mera.

Bevarandebiologi – Är en kurs som kommer att ge dig kunskaper om djurparker, deras djur och  hur parkerna arbetar för att bevara hotade djurarter.

Djur specialisering – Ger dig kunskaper om hur försöksdjur ska tas om hand, olika sätt att använda djur inom forskningen t.ex beteendestudier av olika djurslag och en mängd andra saker.

Programplanen finns i vår katalog som du hittar här.