Djurvård

Dina studier

Utbildningen är både teoretisk och praktisk, allt för att dina kunskaper ska vara förankrade i verkligheten. Du får till exempel gå skötselturer på skolan och lära dig ta ansvar för djurens dagliga vård och skötsel.

Du har sammanlagt 15 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på företag utanför skolan där du har möjlighet att välja var du vill vara utifrån ditt eget intresse. Vi gör också studiebesök på djursjukhus, djurparker, tropikarier, hundkennlar, katt- och hundpensionat med mera. Självklart kan du som elev ha önskemål om olika studiebesök som du tycker är intressanta.
Under utbildningen har du möjlighet att ta Zoobranschens Riksförbunds Gröna kort.

Efter utbildningen kan du arbeta som djurskötare inom ett brett område, till exempel djurparker, zooaffärer eller olika anläggningar med djur, som  exempelvis 4H-gårdar. Du kan också välja att studera vidare till djurskyddsinspektör, etolog eller välja att starta eget företag.

wide_leguan_0

Våra resuser
På djurvårdsutbildningen finns kunnig och engagerad personal. Här jobbar djurvårdare med lång erfarenhet, flera djurvårdslärare samt en veterinär som ser till att du får ut det bästa av din utbildning. På skolan finns dessutom specialpedagogisk kompetens.

Vår viktigaste resurs, förutom personalen, är alla våra djur. De är en förutsättning för att du ska lära dig de olika arternas speciella skötselkrav och behov.

Vårt nya djurvårdshus stod klart i april 2010. Här har vi en gnagaravdelning med tillhörande rastgårdar, en fågelavdelning med utomhusvoljärer och en djursjukvårdsavdelning med utökade resurser. Dessutom finns här två lektionssalar och en kafédel där eleverna kan jobba självständigt, i grupp eller bara ta en fika och prata.