Trädgård

arb_marknad_tradgard_400x300_skolornas_sida

Är du intresserad av att arbeta inom trädgårdsbranschen i framtiden? Det finns stor efterfrågan på arbetskraft som har fördjupade kunskaper inom odling, trädgårdsskötsel och anläggning. På våra utbildningar inom trädgård får du lära dig det som branschen efterfrågar.

Vi erbjuder fyra olika utbildningar som kan passa dig!

 • Odling Friland och Växthus
  Här lär du dig alla grunder som är nödvändiga i en yrkesodling: Jordens beståndsdelar och odlingsegenskaper, praktisk jordbearbetning, växtnäring, artkunskap, beskärning av buskar och träd, växtskydd, förökningsmetoder och växthusteknik. I kursen ingår också betydelsefulla grunder inom produktkvalitet, försäljning och entreprenörskap och flertalet studiebesök
  på befintliga odlingsförtetag.
 • Odling och försäljning Handelsträdgård
  Här fokuserar undervisningen på alla grunder inom odling som är nödvändiga för att arbeta i en handelsträdgård. Du fördjupar dig i odlingstekniker, växtkännedom, växtskydd och förökningsmetoder såväl som i skyltningsteknik, marknad, ekonomi och kundbemötande. Undervisningen bedrivs med nära koppling till och samarbete med en handelsträdgård som är belägen i närområdet.
 • Skötsel och Förvaltning av utemiljöer
  Detta är kursen för dig som vill arbeta med skötsel och underhåll av t ex offentliga miljöer. Här djupdyker vi in i beskärningsteknik, växtkännedom, hantering av vanligt förekommande trädgårdsmaskiner och redskap, samt underhåll av lekredskap. I kursen ingår flertalet studiebesök samt praktik i parker, på fastighetsbolag och anläggningsfirmor.
 • Trädgårdsanläggning
  I den här kursen lär du dig alla grunder som är nödvändiga för att kunna utföra olika anläggningsarbeten. Tungvikten ligger på ämnen som marklära, ritningsläsning, avvägning, uppmätning och naturstensarbete men även växtkännedom, träd/busk beskäring och entreprenörskap utgör viktiga delar av kursen. I kursen ingår praktik samt flera studiebesök på olika företag för att befästa och fördjupa kunskaperna.Praktiskt arbete varvas kontinuerligt med teoretisk undervisning för att ge dig en god bredd i dina färdigheter efter avslutad kurs.


Ladda gärna hem vår folder.

 

Utbildningens längd
Upp till 40 veckorFörkunskaper
IngaEfter utbildningen kan du arbeta som t.ex.
På handelsträdgårdar/plantskolor med produktion/försäljning

I offentliga trädgårdar/parker med skötsel och/eller anläggning

I fastighetsbolag med skötsel av utemiljöer

I odlingsföretag med produktion på friland och i växthus

Det finns också stora möjligheter att bedriva egen verksamhet efter utbildningen tex som skötselföretag av privata trädgårdar eller småskalig växt/grönsaksproduktion

Kontakt
Tobias Keller, trädgårdsutbildningen
0734-14 21 17