Samarbeten

Samarbeten med Ogestad
Gamlebygymnasiet har ett nära samarbete med Ogestad Egendom som från och med mars 2014 arrenderar ekonomibyggnader samt mark på skolan. Avtalet gäller till att börja med i fem år. Ogestad är med sina 1 350 mjölkkor Sveriges största mjölkproducent och Mathias, Henrik och Gabriel Jonsson som äger verksamheten planerar för att ha en elitbesättning i skolans kostall. En satsning av denna omfattning är man ensam om i Sverige.

Utvecklingsarbete i framkant
Mathias Jonsson berättar, – Vi har länge funderat på hur vi ska få snabbare resultat av avelsarbetet och vi har kommit fram till att vi måste börja med embryotransfer (ET) i vårt dagliga arbete. Genom att arrendera det kostall som finns vid Gamlebygymnasiet kan vi realisera våra tankar om ET-verksamhet i för det ändamålet lämpliga stallar. Vi kan utveckla vår verksamhet och fortsätta att ligga i framkant i Sverige.

Att finnas i anslutning till skolan ser Mathias som en fördel. – Jag tror många med mig inser att vi i näringen behöver ta vårt ansvar för att få välutbildad arbetskraft i framtiden. Det ska bli roligt med ett nära samarbete med Gamlebygymnasiet, en skola där Henrik och jag själva har gått avslutar Mathias Jonsson.

Fördel för dig som elev
Gamlebygymnasiet arbetar med en ny modell för Lantbruksutbildningen med start ht 2014. Läs mer om vår nya Lantbruksutbildning under rubriken: Utbildningar. Samarbetet med Ogestad är ett
exempel av nyheter i utbildningen. Istället för att utbilda på skolans jordbruk kommer vi ha både lärarleddundervisning i grupp (SPL) såväl som det enskilda praktiska lärandet (APL) på gårdar runt om skolan. Det gör att eleverna får sin utbildning ute i moderna verksamheter och dessutom en mer varierad
utbildningsmiljö än tidigare.

Rektorns syn på samarbetet
Gamlebygymnasiets rektor Sofie Alvarsson är mer än nöjd med Ogestad Egendom som arrendatorer.

– Att ha den här typen av produktion på skolan innebär att utbildningen har närhet till en av Sveriges främsta mjölkproducenter. Att eleverna dessutom på nära håll kan få vara med och lära sig mer om embryotransfer innebär att eleverna vid Gamlebygymnasiet kan få en Sverigeunik spetskompetens. Lantbruksnäringen har genomgått stora förändringar och det krävs en omfattande modernisering av lantbruksutbildningen för att utbilda arbetskraft för framtiden.

Det känns bra att ha närhet till en framtidsatsning för våra elever säger Sofie Alvarsson.

Sofie_A_Ogestad_G-by