Sjukanmälan

Sjukanmälan görs varje sjukdag av elevens vårdnadshavare (om eleven är under 18 år) till telefonnummer
0493-142 00 mellan kl. 07.30-08.00.