Körkortsstipendium

Vad innebär körkortsstipendiet?

I körkortsstipendiet ingår följande:

 • 10 st körlektioner
 • Teoriutbildning
 • Riskutbildning 1 & 2

 

Vem kan söka stipendiet?

Samtliga elever på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinges naturbruksgymnasier som uppfyller följande kriterier kan söka stipendiet:

 • Behörig till nationellt program
 • Inskriven på nationellt program
 • I slutet av årskurs två vara i fas med samtliga kurser enligt studieplanering
 • Ha god närvaro och ingen olovlig frånvaro
 • Ej ha brutit mot skolans eller internatets ordningsregler

 

När kan man få stipendiet?

Stipendiet söks med start läsåret 2018/2019. Rektor på respektive skola avgör när under vårterminen stipendiet beviljas och kan tillämpas.

 

Det finstilta:

 • Stipendiet innebär att beviljad elev har rätt till de delar av körkortsutbildningen som listats ovan.
 • Stipendiet gäller B-körkort.
 • Villkoren för stipendiet gäller även efter beviljat stipendium, vilket innebär att rätten till körkortsutbildning kan upphöra om eleven under körkortsutbildningens gång inte följer villkoren.
 • Körkortsutbildningen sker i regi av den trafikskola som Hushållningssällskapet anger och under de förutsättningar som anges av respektive rektor vid beviljande av stipendium. Körkortsstipendium kan inte bytas mot kontanter eller andra förmåner.

 

För dig som redan har tagit körkort erbjuder vi BE-kort

Körkortsbehörigheten BE ger dig rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på 3 500 kilo och en släpvagn kopplad till en sådan bil. Detta under förutsättning att släpvagnen eller släpvagnarnas sammanlagda vikt inte överstiger 3 500 kilo. Med BE-behörighet får du alltså köra personbil och släp med sammanlagd totalvikt på 7 ton.

 

I erbjudandet för BE-kort ingår:

 • Körlektion om max 100 minuter
 • Teorikurs

Eleven står själv för övriga kostnader såsom uppkörning samt teoriprov.